Småkraft søker ny medarbeider!

Les annonsen på Finn.no her: Småkraft AS søker Drifts og Systemansvarlig

Arbeidsgiver: Småkraft AS
Stillingstittel: Driftsansvarlig Kraftverk – Systemansvarlig Driftssentral
Frist: 07.08.2021
Ansettelsesform: Fast

Vi søker etter Driftsansvarlig Kraftverk til vårt hovedkontor i Bergen. Stillingen vil også få ansvar for de tekniske løsningene i vår driftssentral.

For å lykkes i rollen må du være kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig. I en hverdag som preges av høyt tempo, er du villig til å trå til i situasjoner som krever rask respons og raske beslutninger.

Som Driftsansvarlig Kraftverk har du ansvar for den daglige operasjonen av våre kraftverk. Du skal påse at de underlagte kraftverkene opererer best mulig døgnet rundt, og utnytter alt produserbart vann i henhold til konsesjonsbetingelsene. Driftsansvarlig har ansvar for sikkerheten på underlagte kraftverk, inkludert behandling av tiltak pålagt av myndigheter.

Som Systemansvarlig Driftssentral har du ansvar for at våre driftstøttesystemer er operative i tett samarbeid med våre underleverandører. Du vil også få ansvar for å støtte våre andre driftsansvarlige i automasjons og IT faglige saker.

Denne stillingen er lagt til Operasjonsavdelingen og du vil inngå i ett sterkt flerfaglig miljø som samarbeider tett med våre 280 drifts vakter. Operasjonsavdelingen skal sikre at kraftverkene opererer best mulig døgnet rundt, og utnytter alt produserbart vann i henhold til konsesjonsbetingelser for hvert enkelt kraftverk. For å oppnå Småkrafts mål er hensiktsmessige og stabile automasjon- og IT- løsninger avgjørende.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre oppetid og drift av våre produksjons Automasjon og IT-systemer
 • Følge opp leverandører i forbindelse med oppgraderinger og feilretting
 • Bidra med feilsøking på kraftverk, også ute på kraftverk
 • Lede og gjennomføre oppgraderinger av automasjonssystemer ved hjelp av underleverandører
 • Avviksrapportering og loggføring av gjennomførte endringstiltak

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk grad på minimum høyskolenivå, Ing, Siv Ing.
 • Lang relevant erfaring, for eksempel som automatiker kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Opptatt av kvalitetssikring i alle ledd i arbeidet

Personlige egenskaper

 • Du jobber strukturert og nøyaktig
 • Innehar stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • God beslutningsevne og evner å snu deg rundt i krevende situasjoner

Vi tilbyr

 • En spennende hverdag preget av utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stor grad av frihet i arbeidshverdagen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Småkraft ønsker en jevnere kjønnsbalanse, og vil spesielt oppfordre kvinner til å søke.
 • Fast stilling og gode kolleger

Matcher du denne stillingsbeskrivelsen og mener du er den rette, da er det bare å søke.For utfyllende info kan Linda M Moen i Vex Gruppen kontaktes, på mob 91 78 66 21

Om arbeidsgiveren
Småkraft AS ble etablert i 2002 og er den største driver av småkraftverk i Norge og Europa. Selskapet er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Majoritetseier er det nederlandske pensjonsselskapet APG. Selskapet opererer i dag 140 kraftverk i Norge. Enkeltvis er dette store og viktige prosjekter for rettighetshaverne, samlet bidrar vår fornybare energi betydelig i det grønne skiftet. Småkraft produserer årlig 1,5 TWh, som tilsvarer forbruket til 100.000 husstander eller 500.000 elbiler. Vi har til nå investert omkring 5 milliarder kroner i selskapet og våre eiere har stilt betydelig kapital til disposisjon for å realisere videre vekstmål. Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Lillestrøm, Sandnes, Flatanger og Harstad og har 22 ansatte som arbeider tett med ca 280 driftsvakter på de ulike kraftverkene.

For mer informasjon se www.smaakraft.no

Sektor: Privat
Sted: Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Bransje: Kraft og energi
Stillingsfunksjon: Teknisk personell, Ingeniør / Vassdrag, Ingeniør / Vann- og miljøteknikk

Nøkkelord: Driftsansvarlig, Kraftverk, Systemansvarlig, Driftssentral, Automasjon

Siste innlegg

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter