Grunneiere ved Stølsdalselva Kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 6. juli signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Stølsdalselva Kraft AS. Også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Stølsdalselva kraftverk ligger i Jondalselva vassdraget som er en del av Ullensvang kommune i Vestland fylke. Kraftverket ble bygget ut av de tidligere eierne av Kraftkarene sammen med 14 grunneiere, og stod ferdig i 2009. Kraftverket er eit reint elvekraftverk uten regulering.

Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne Stølsdalselva kraftverk ønsker å være på lag med oss, og vi er allerede i gang med vårt samarbeid som skal bidra til effektiv og god produksjon av fornybar energi, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Teknisk informasjon 

Kraftverket utnytter et fall på ca. 186,9 meter og har en  5,5 MW Francis turbin og en 2,12 MW Pelton turbin som til sammen gir en årlig produksjon på ca. 23,5 GWh fornybar energi. Fra kraftstasjonen til dammen er rørgaten utstyrt med 548m duktile rør og 1018m GRP rør i diameteren 1400mm. Dammen er en typisk sperredam.

–  Francis Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske
–  Pelton Turbinen på anlegget er levert av Energi Teknikk AS
–  HM Elektroautomatic AS leverte og monterte elektro og styring
–  Brd. Dahl AS leverte duktile rør og APS Norway AS leverte GRP-rør
–  Grunnarbeidet med stasjon og inntak samt legging av turbinrøyr vart utført av Mesta AS
–  Stålkonstruksjonar i inntak og stasjon ble levert av Brd. Dahl AS og montert av Mesta AS
–  Grindrenskeren ble levert av Br. Dahl Vasskraft (nå Hywer)

 

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 90.000 husholdninger 
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo

 

Stasjons bygning

 

Fin adkomstvei til inntaket

 

Dam og inntak

 

Turbinene