Grunneiere ved Byrkjelo Kraft AS leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 19. august signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Bykjelo Kraft AS. Også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Byrkjelo kraftverk ligger ved Byrkjelo i Gloppen kommune i Vestland fylke.

Det er et elvekraftverk som benytter fallet i Myklebustdalselva fra Lonevatnet til Byrkjelo sentrum. Kraftverket ble bygget i 2007. Det eies av Byrkjelo Kraft AS, bestående av 25 grunneiere og fallrettseiere tilknyttet elva.

«Etter en lang prosess er vi glade for at det vart Småkraft AS som trekkte det lengste strået i bunken. Det har vore en stor og krevjande prosess å lande denne avtalen som gjev oss grunneigarar eit større økonomisk utbyte enn tidlegare. Det var et samla styre, både i selskapet og Fallrettseigarlaget som anbefalte tilbodet frå Småkraft AS. 100 % av aksjonærar og fallrettseigarar slutta seg til avtalane.

Fra høgre Anton Kleppe, Ole Øystein Kleppe og Terje Vedeler

 

Også i Småkraft er gleden stor for at styret i Byrkjelo Kraft og Fallrettseierlaget valgte dem som samarbeidspartner.

 «Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne i Byrkjelo Kraft ønsker å være på lag med oss, dette er et spesielt kraftverk som vi setter særskilt pris på å inkludere i porteføljen vår. Vi er allerede i gang med vårt samarbeid som skal bidra til effektiv og god produksjon av fornybar energi,» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

 

Teknisk informasjon 

Kraftverket har et nedbørsfelt på ca 112 km2 og utnytter et brutto fallhøyde på 128 meter. Kraftverket produserer årlig 47 GWh. Dammen er en typisk betong dam. Rørgate er utført i GRP og Ductile rør i størrelsen Ø 2000-2200 mm og er 1200 meter lang.

– Francis Turbinene er levert av Kap Horn Energy AB
– Generatorer levert av Kap Horn Energy AB
– Elektro tavler og styring er levert av Quest Energy Control
– Apparatanlegg og Transformatorer er levert av ABB
– Grindrenskeren Lysaker & Thorrud
– Luke / Lukestyring Lysaker& Thorrud AS
– Rørene ble levert av Brødrene Dahl AS og grunnarbeidet var utført av NCC / Ottar Dvergsdal AS.

Flott stasjonsbygg

 

Dam ved utløp

 

Lukehus ved inntak

 

Stor flott maskinsal

 

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 90.000 husholdninger 
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo