Grunneiere ved Deveggåe Kraft AS leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 19. august signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Deveggåe Kraft AS. Også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Deveggåe kraftverk ligger plassert i Nore og Ulvdal kommune i Viken fylke.

I 2006 søkte de to grunneierne Øyvind Lurås og Terje Landsgård NVE om konsesjon for å bygge ut kraftverk i elva Deveggåe, som skilte de to eiendommene. I april 2011 ble anlegget endelig ferdigstilt, og produksjon var i gang.

Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne i Deveggåa ønsker å være på lag med oss, og vi ser frem til å ta fatt på et langsiktig og godt samarbeid, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Teknisk informasjon 

Kraftverket utnytter et fall på ca. 378 meter og har en 2,9 MW Pelton turbin som gir en årlig produksjon på ca. 7,6 GWh fornybar energi.

Totalleverandør på prosjektet var Rainpower AS, med god hjelp av lokale bedrifter som Ronny Andersen (graving, rørgate).


Om Småkraft AS
:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 90.000 husholdninger 
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo 


Stasjonsbygning


Flott plassert dam og inntak