Småkraft i toppen på internasjonal bærekraftundersøkelse

«English and German version below» Småkraft i toppen på internasjonal bærekraftundersøkelse Småkraft oppnådde høyest score i den årlige bærekraftsundersøkelsen til GRESB blant selskapene i sin bransje. Småkraft ble rangert høyest med 94 av 100 mulige poeng, og oppnår igjen høyeste score blant alle vannkraftselskaper i undersøkelsen. GRESB-undersøkelsen er drevet av hva industrien og investorer anser […]

Småkraft AS dypper tærne sine i svensk vann – kjøper 12 småkraftverk

Småkraft tok fredag 1. oktober over to porteføljer av småkraftverk i Sverige: Strömfallet og Streamgate North. Porteføljene består av 12 kraftverk som samlet produserer mer enn 40 GWh. De er lokalisert i Mälardalen og i Hälsingland. Oppkjøpene er Småkrafts første utenfor Norge. Småkrafts inntreden i Sverige er en naturlig forlengelse av Småkrafts ambisiøse og suksessfulle vekststrategi. […]