Småkraft AS dypper tærne sine i svensk vann – kjøper 12 småkraftverk

Småkraft tok fredag 1. oktober over to porteføljer av småkraftverk i Sverige: Strömfallet og Streamgate North. Porteføljene består av 12 kraftverk som samlet produserer mer enn 40 GWh. De er lokalisert i Mälardalen og i Hälsingland. Oppkjøpene er Småkrafts første utenfor Norge. Småkrafts inntreden i Sverige er en naturlig forlengelse av Småkrafts ambisiøse og suksessfulle vekststrategi.

Sverige og Norge er en del av det samme kraftmarkedet, landene er kulturelt og historisk like, vi forstår hverandre språklig og teknologien som anvendes baserer seg på de samme prinsipper i Norge og Sverige. Småkrafts unike kunnskap om effektiv drift av småkraftverk, gjør denne utvidelsen av vårt nedslagsfelt til et spennende strategisk initiativ som vil skape verdier for Småkraft, Småkrafts eiere, samarbeidspartnere og samfunnet ellers.

«Vi mener at vi har mye å bidra med i det svenske småkraftmarkedet,» sier administrerende direktør i Småkraft, Terje Vedeler. «Mange svenske småkraftverk må oppgraderes de neste årene for å ivareta endrede miljøkrav. Potensialet i mer effektiv drift og gode oppgraderinger med nye tekniske løsninger innen svensk småkraft er stort. Dette vil kreve investeringsevne og kapital, men enda viktigere teknisk kompetanse knyttet til effektive småkraftoppgraderinger og drift. Småkraft AS er Europas største småkraftselskap med erfaring fra nesten 150 småskala vannkraftverk. Vi kan bidra med både erfaring, kapital og gode samarbeidsmodeller.»

I Norge har Småkraft for vane å samarbeide med de lokale kreftene som eier vannressursene. Dette gjør Småkraft enten ved å leie vannressursene en periode, tilby medeierskap eller andre former for samarbeidsmodeller. Småkrafts modeller vil være et nyttig bidrag i det svenske småkraftmarkedet. Selskapet vil tilby finansielle og tekniske løsninger på krevende oppgraderingsprosjekter på en måte som sikrer fortsatt sterk lokal forankring. Småkraft har som en av sine overordnede målsetninger å skape mer fornybar energi ut av eksisterende produksjonsanlegg.

Porteføljene Strömfallet og Streamgate North er et veldig godt startpunkt for Småkrafts satsning i Sverige. De er store nok for å oppnå skaleringseffekter. Videre har vi fått med oss lokale samarbeidspartnere. Dette hjelper oss med lokal kompetanse som er avgjørende for å oppnå effektiv drift. Denne gangen har vi innledet samarbeid med Henrik Sandberg som, foruten å være selger av Strømfallet porteføljen, også har vært sterkt delaktig i at vi har kommet i posisjon med Streamgate North. Henrik vil også være med oss videre og vil som første ansatte i vår svenske organisasjon være sentral i videreutvikling av virksomheten i Sverige.

«Jeg er veldig glad for å få fortsette på denne reisen sammen med Småkraft», sier Henrik Sandberg. «Jeg er overbevist om at hele bransjen har godt av at det kommer inn en langsiktig aktør med kompetanse, ressurser og vilje til å satse på småskala vannkraft».

Selgeren av Streamgate North-porteføljen er Orsa Besparingsskog. «Etter en lang prosess er vi glad for å ha kommet til enighet med Strömfallet Småkraft AB om denne avtalen. Vi har lett etter en kjøper som har evne og kompetanse til å eie og drive småskala vannkraft, og vi tror at Strömfallet Småkraft AB er nettopp en slik aktør» sier Martin Moraeus, styreleder.

Oppkjøpene finansieres med 100% egenkapital som tilføres Småkraftgruppens morselskap Småkraft AS. Oppgraderingene av anleggene vil finansieres av ny gjeld etter hvert som initiativene gjennomføres. Småkraft vil samarbeide med fremoverlente og bærekraftige kapitalmiljøer som kan tilby gode betingelser for å løfte frem miljøvennlig, fornybar energi i Sverige og EU.

Vår visjon i Småkraft er å skape fornybare verdier for neste generasjon. I det svenske markedet ser vi en unik mulighet for å bruke vår kompetanse på en verdiskapende og bærekraftig måte.Kontakt:

Terje Vedeler, Administrerende Direktør, +47 907 26 568
Erik Røysem Sterud, Finansdirektør, +47 911 63907

Om Småkraft AS
:

  • Småkraft eier og drifter 145 kraftverk og er Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 1600 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger 
  • Småkraft trer nå inn i Sverige
  • 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo 

 

Kvarnfallet i Torshalla, Sverige

 

Tunafors i Eskilstuna, Sverige