Grunneiere ved Hugla kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 1. desember 2021 signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Hugla kraft AS – også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre. 

Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i Vik kommune i Vestland.

Kraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering og var det første kraftverk Bystøl AS projekterte, med veldig godt resultat. 

Anlegget utnytter fallet på 142 meter fra inntaksmagasinet under Huglafossen og ledes i en 540 meter lang rørgate til kraftstasjonen. Huglafossen er ikke påvirket av reguleringen i elven. Nedslagsfeltet er på 12 km². 

Installert effekt er 1,5 MW fra en francisturbin. Midlere årsproduksjon er 5,5 GWh. 

Hugla Kraft AS eies av 4 lokale grunneiere. Produksjonen startet i 2004. «Vi i Småkraft er stolt over å få samarbeide med grunneierne av Hugla kraftverk om å skape mer fornybar energi. Dette er et flott kraftverk som vi er glade for å kunne inkludere i vår portefølje» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

 

Teknisk informasjon 

Kraftverket utnytter et fall på ca. 142 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon  ca. 5,5 GWh fornybar energi.  
Den tekniske installasjonen har høy kvalitet og er enkel å betjene.  
Kraftverket ligger i et område med relativt høy vinterproduksjon.  
Det er veiforbindelse både til kraftverk og inntak. 

 

Stasjon

 

Turbin

 

Dam og inntakOm Småkraft AS
:

  • Småkraft eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. 
  • Vi samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca 1700 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 
    100 000 husholdninger 
  • 25 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt en ansatt i Sverige.