Grunneiere ved Senneset kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 5. januar 2021 signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Senneset kraftverk – også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre. 

Senneset Kraftverk er plassert i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. Installert effekt er 1.8 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 4,9 GWh.
Senneset Kraftverk fikk konsesjon helt tilbake til 2010 og det skulle gå 10 år før anlegget ble en realitet. Det skulle vise seg å ta lang tid å få på plass en nettavtale med BKK (Sunnfjord Energi).
Anlegget med en total vannvei på 2060 m. ble bygd på ca. 9 måneder. Arbeidet er effektivt og solid utført. Inntaksdam og tilbakeføring av terrenget er flott utført, alle grunneiere er veldig fornøyde.
Ved bygging av anlegget har Bjarte Skår hatt fokus på å redusere bruken av betong for å få et godt klimatilpassa anlegg som skal levere rein fornybar energi i mange år.  

Ingvil N. og Eirik Ness som er største grunneiere ser framover mot endelig å få drifte kraftverket og mottak kjærkomne kraftinntekter.«Vi i Småkraft er glade for å kunne legge dette flotte kraftverket til vår portefølje, ny fornybar energi og et positivt bidrag til det grønne skiftet» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

 

Teknisk informasjon
Driftsstart: 27. September 2021 – Nedbørsfelt: 6,3 km2 – Inntak: 350 moh.
Kraftstasjon: 135 moh.Fallhøyde: 215 m – Minstevann vinter: 20 l
Minstevann sommer: 30 lProduksjon: 4,9 GWh

Stasjon
Stasjon

 

Stasjon inne
Stasjon inne

 

Dam og inntak
Dam og inntakOm Småkraft AS
:

  • Småkraft eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. 
  • Vi samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca 1700 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 
    100 000 husholdninger 
  • 25 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt en ansatt i Sverige.