Engeset kraftverk er nå idriftsatt!

Grunneiere til Engesetelva inngikk avtale med Småkraft i 2006. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. Grunna manglende kapasitet i nettet ble det lenge å vente før bygging kunne starte. Endelig i 2020 fikk man avtale med BKK-Nett, og man kunne starte byggingen. 

Det ble gjort flere endringer i siste fase før detaljplan for bygging ble godkjent. En av de mest vesentlige endringene var at rørgatetrase fikk et svært bratt parti. Dette var utfordrende for entreprenør, men heldigvis var værgudene behjelpelige med en tørr periode sommeren 2021, slik at også denne delen av prosjektet gikk greit å bygge. Rørgaten på 1620 meter er i sin helhet nedgravd. 

I slutten av oktober 2021 var anlegget klart for igangkjøring, og da var også tørkeperioden over. Anlegget har kommet godt i gang, og ferdigstilling med oppgraderte skogsveier vil også lette tilkomsten til utmarksressurser for grunneiere. Gangsti til stølene er lagt fint tilbake, og det estetiske er godt ivaretatt for hele anlegget.

Engeset Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke

«Vi i Småkraft er stolt over å få samarbeide med grunneierne av Engeset kraftverk om å skape mer fornybar energi. Dette er et flott kraftverk som vi er glade for å kunne inkludere i vår portefølje» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Teknisk informasjon

Installert effekt er 3,3 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 9,6 GWh. Dette tilsvarer ca. 600 husstander.

Idriftsatt: 2021
Nedbørsfelt: 3,8 km2, som gir middelvassføring på 580 l/sek
Minstevann hele året: 40 l/sek
Inntak: 385 moh.
Kraftstasjon: 65 moh.
Fallhøyde: 320 m

Flott beliggenhet
Flott beliggenhet

 

Styasjon
Stasjon

 

Inntak
Inntak

 

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. 
  • Vi samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca 1700 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 
    100 000 husholdninger 
  • 25 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt en ansatt i Sverige.