Stampa kraftverk er nå idriftsatt!

Grunneiere til Stampaelva inngikk avtale med Småkraft i 2005. OED gav konsesjon til kraftverket i 2012, som ble fornya av NVE i 2018. I 2019 var detaljplan og nettavtale på plass, og man kunne starte byggingen.

Anlegget er bygget med vegløst inntak 556 meter over havet. Inntaket er bygget på løsmasser, har en lavest mulig profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak er det 100 meter med nedgravd rørgate før vannveien går i borehull ned til kraftverket. Borehull er fora med rustfritt rør i hele sin lengde (1515 m).

Kraftverket ligger fint til ved fjorden, med glassfasaden retta mot fjorden og Strandebarm. Antakelig den beste utsikten man har fra noe kraftverk. Avløp fra kraftverket er laget med vannlås, som både er støydempende og gir et pent lite fossefall når kraftverket går.

Grunna den synlige fossen har Stampaelva fått en svært høy minstevannføring på sommeren 580 l/s. Dette er mer enn halvparten av middelvassføringen. Av samme grunn har kraftverket en lav slukeevne på 1,22 m3/sek (118 % av middelvassføringen)

Stampa Kraftverk ligger i Jondal kommune i Vestland fylke.

«Stampa er et flott kraftverk bygget i fantastiske omgivelser, vi er takknemlig for samarbeidet med grunneierne og ser frem til å skape mye fornybar energi fra dette flotte anlegget» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Teknisk informasjon

Installert effekt er 6 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 20,2 GWh. Dette tilsvarer ca. 1262 husstander.

Idriftsatt: Desember 2021
Nedbørsfelt: 8,6 km2 som gir en middelvassføring på 1,03 m3/sek
Minstevann vinter: 66 l/sek
Minstevann sommer: 580 l/sek
Inntak: 556 moh.
Kraftstasjon: 4 moh.
Fallhøyde: 552 m

Stasjon
Stasjon

 

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. 
  • Vi samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca 1700 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 
    100 000 husholdninger 
  • 25 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt en ansatt i Sverige.