Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngår hydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør. 

 Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige.

Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon fra en rekke mindre og mellomstore småkraftverk. HYDS på sin side har utviklet skalerbare løsninger for lokalprodusert grønn hydrogen basert på elektrolyse av vann, med tilførsel av elektrisk energi. Produksjonsutstyr og løsninger er tilpasset ulike behov, og kan enkelt skaleres opp fra helt små anlegg på noen hundre KW til store anlegg på flere titalls MW.

Et samarbeid mellom selskapene gjør at vi kan plassere oss mer direkte i markedet, og over store deler av landet. I tillegg til å utnytte eksisterende småkraftproduksjon, åpner samarbeidet også for realisering av småkraftprosjekter som har ligget «på vent» med manglende nettilknytning, sier Terje Vedeler, adm. direktør i Småkraft.    

Hydrogen ventes å få en sentral rolle som energibærer for å lykkes med det grønne skiftet, og de vedtatte mål om utslippsreduksjoner. Spesielt innen transportsektoren vil hydrogen ha et stort potensial der batteriteknologi ikke er en aktuell løsning, slik som tungtransport på veier, industri, anleggsmaskiner og ikke minst innen skipsfarten. HYDS har allerede to anlegg under realisering på Stord og i Egersund, og jobber med flere andre spennende prosjekter.

– Regjeringen har tydelig uttrykt forventninger om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i hydrogensatsingen. Samarbeidet mellom Småkraft, SKL og HYDS er et svar på denne oppfordringen og forventningen, sier Thor Henrik W. Hagen, adm. direktør i HYDS. Han legger til at samarbeidet med Småkraft passer svært godt inn i HYDS sin satsing på skalerbar lokalprodusert grønn hydrogen, og vi ser allerede på flere felles prosjekter. I tillegg ser han flere gode synergier med både eierskap og driftsmodellene som SKL og Småkraft har for overvåkning og drift av småkraftanlegg som er overførbare inn mot Hydrogen. 

– For SKL er dette samarbeidet en bekreftelse på at vi ønsker å satse på hydrogen. Etableringen av HYDS i 2021 som vi eier sammen med Liquiline, og samarbeidet vi nå etablerer med Småkraft, gir oss en unik mulighet til å utnytte potensialet som småkraftverk representerer. Vi har stor tro på kortreist lokalprodusert hydrogen, og med Småkraft med på laget kan vi nå etablere hydrogenproduksjon over hele landet, sier adm. direktør John Martin Mjånes i SKL.     

Kontaktpersoner:

Terje Vedeler, adm. direktør i Småkraft AS, mobiltelefon: 907 26 568
John Martin Mjånes, adm. direktør i SKL, mobiltelefon: 975 56 009
Thor Henrik W. Hagen, adm. direktør i HYDS, mobiltelefon: 901 71 479

Om Småkraft AS:

 • Småkraft eier og drifter 199 kraftverk i Norge og Sverige, og er med det Europas største småkraftaktør.
 • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1800 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger
 • 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo og Uppsala

Om Sunnhordland Kraftlag AS (SKL):

 • Etablert i 1946. SKL er i dag et rendyrket konsern innen produksjon- og utvikling av fornybar vannkraft. Kraftproduksjonen ligger i all hovedsak i Vestland- og Rogaland fylke.
 • SKL eier og driver i alt 20 heleide kraftstasjoner, og har 8,75 % eierdel i Sima kraftanlegg i Eidfjord, samt 2,54 % eierdel i Ulla-Førre anleggene. SKL er også deleier i flere småkraftverk. Samlet ytelse er 716 MW, og vasskraftproduksjonen er ca. 2.700 GWh i et normalår.
 • Utenom vannkraft har SKL også satsinger innenfor havvind gjennom selskapet Deep Wind Offshore (DWO)og hydrogenproduksjon gjennom selskapet Hydrogen Solutions (HYDS).
 • 55 ansatte med hovedkontor på Stord og drifts-/vedlikeholdsavdelinger i Kvinnherad og Etne.

Om Hydrogen Solutions AS (HYDS):

 • Etablert i 2021 med SKL og Liquiline som eiere.
 • HYDS skal utvikle, bygge, eie og drifte anlegg for produksjon av grønn hydrogen. Har hovedfokus på skalerbare anlegg og lokalprodusert hydrogen.
 • HYDS har flere spennende prosjekter i porteføljen, og er godt i gang med byggingen av det første anlegget som skal være i drift på Stord i 3. kvartal 2022. I tillegg til en portefølje klargjort for lokale og skalerbare prosjekter har HYDS også sikret flere lokasjoner for større produksjon.
 • Benytter kommersielt tilgjengelige og utprøvd teknologi til å levere nøkkelferdige løsninger.
 • P.t. har selskapet 5 ansatte, flere strategiske samarbeidspartnere på plass og er samlokalisert med SKL på Stord.