Småkraft sikrer 12 års fastrente lån hos institusjonelle investorer

Publisert:

«English version below»12. Mai signerte Småkraft AS 12 års fastrentelån med en gruppe velrenommerte institusjonelle investorer, Låner på 80m EUR ble inngått med et heleid datterselskap av Småkraft og er sikret mot pant i 22 av selskapets kraftverk. Lånet er avdragsfritt frem til forfall og har en fast kupong rente på 3.25% p.a.

“Vi ønsker våre nye obligasjons investorer velkommen og tror diversifisering av gjeld styrker Småkraft’s finansielle posisjon” sier Administrerende direktør i Småkraft AS, Terje Vedeler. “Dette nye lånet gir oss tilgang til en ny type langsiktig finansiering som kompletterer de Nordiske bankene og grønne obligasjoner”.

ABG Sundal Collier har bistått selskapet med finansieringen

For mer informasjon kontakt:
Tone Aarø, fungerende Finansdirektør på telefon +47 920 80 627

Om Småkraft:

• Med en årlig produksjon som overstiger 1,7 TWh og med 199 kraftverk i operasjon i Norge og Sverige, er Småkraft Europa’s største produsent av småskala vannkraft.
• Småkraft er i partnerskap med mer enn 700 lokale grunneiere for å utvikle fornybar energi.
• Småkraft har 26 ansatte fordelt på våre kontorer Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo og Uppsala

Småkraft secures 12 years fixed rate loan with institutional investors

Småkraft AS closed a new 12-year fixed rate loan with a club of renowned institutional investors on May 12th. The EUR 80m loan is issued by a wholly-owned subsidiary of Småkraft AS and is secured with pledges in 22 power plants. The loan is non-amortising until 2034 with a fixed rate coupon of 3.25% p.a.

“We welcome our new bond investors and believe the diversification of debt maturities strengthens the financial prowess of Småkraft” says CEO in Småkraft AS Terje Vedeler. “With this loan we have enabled a novel long term funding source, which complements the Nordic banks and green bond ”.

ABG Sundal Collier acted as manager for the debt financing.

For more information, contact:
Tone Aarø, Interim Chief Financial Officer, +47 920 80 627

About Småkraft:

• With an annual production exceeding 1,7 TWh and 199 power plants in operation in Norway and Sweden, Småkraft is Europe’s largest small-scale hydro power company
• Småkraft partners with over 700 local landowners to develop renewable energy
• Småkraft has 26 employees in offices in Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo and Uppsala

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad