Småkraft søker ny medarbeider!

Les annonsen på Finn.no her: Småkraft AS søker Konsernregnskapssjef

Arbeidsgiver: Småkraft AS
Stillingstittel: Konsernregnskapssjef
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast

Småkraft er et raskt voksende fornybarkonsern med for tiden to obligasjoner notert på Oslo Børs. Vår finansielle rapportering skal vise frem vår verdiskapning i vid forstand. Nå er vi på jakt etter rett person til nyopprettet stilling som konsernregnskapssjef, for at vi skal ta skal klare å ta nye, viktige steg i profesjonaliseringen av vår finansielle kommunikasjon. Dette er stillingen for deg som ønsker å bruke din faglige regnskapskunnskap for å bidra til å skape mer fornybar energi og bidra i det grønne skiftet.

Vi har en liten finansavdeling på fire ansatte som håndterer over 700 grunneiere, 200 kraftverk, to obligasjoner og et større bilateralt lån, et titalls lån, diverse finansielle instrumenter og over 30 selskaper i konsernet. Hele regnskapsfunksjonen fra A til Å er satt ut til et stort og solid regnskapsfirma.

Du vil få det overordnede ansvaret med å følge opp regnskapsleverandøren, være faglig sparringspartner på problemstillinger innenfor skatt, avgift og IFRS og ha det overordnede ansvaret for konsernregnskapet og halvårsrapportering til Oslo Børs.

Ettersom du er knutepunktet mellom selskapet og ekstern regnskapsleverandør, vil du også være vår fremste fagressurs. Som den største aktøren innenfor vårt bransjesegment vil du raskt bli en viktig kunnskapskilde for hele småkraftbransjen. Du må være en leder som liker å bruke din spesialiserte kunnskap på å gjøre andre gode, både internt og eksternt.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av selskapets regnskapsleverandør
  • Årsoppgjørsprosessen og kontakt mot ekstern revisor
  • Månedsavslutning og interne månedsrapporter
  • Premissgiver og diskusjonspartner innen regnskapsfaget for konsernets virksomheter
  • Prognose- og budsjetteringsverktøy
  • Utvikling og oppfølging av økonomiske internkontrollpolicies

Småkraft gjør hyppige oppkjøp av forskjellig art. Du må derfor trives i et miljø hvor nye problemstillinger til stadighet dukker opp. Vi ser for oss at du kan bidra i oppkjøpsprosesser, både med skattemessige og regnskapsfaglige problemstillinger. Du må kunne balansere faglig utfordrende problemstillinger med fremdrift.

Som person er du strukturert og leverer kvalitet. Samtidig er du flink til å prioritere og har en motor som driver deg og andre fremover. Du er en leder, som hjelper andre med å levere kvaliteten heller enn å gjøre alle detaljer selv. Du har god arbeidskapasitet og kan ta i et tak når det trengs og lar deg sjelden stresse. Samtidig skrur du av jobben og er ute etter en balanse i livet. Du trives med å jobbe i et mindre selskap som har korte beslutningsveier og effektive prosesser.

Du må identifisere deg med våre verdier som er: Skapende, Ærlig og Bærekraftig.

Vi kan tilby deg en spennende rolle, der du får møte et stort spenn av hyggelige mennesker, får ansvar for et viktig område i selskapet og får bidra sterkt til det grønne skiftet og utviklingen av lokalmiljø. Det vil være varierte dager. Stillingen har ikke personalansvar og rapporterer til konsernets CFO.

Vi ser helst for oss at du arbeider fra Bergenskontoret.

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 21.06.2022. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Om arbeidsgiveren
Småkraft AS ble etablert i 2002 og er den største eier og driver av småkraftverk i Norge og Europa. Selskapet er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Majoritetseier er det nederlandske pensjonsselskapet APG. Selskapet opererer i dag 200 kraftverk i Norge og Sverige, med en produksjon på over 1,8 TWh. Enkeltvis er dette store og viktige prosjekter for rettighetshaverne, samlet bidrar vår fornybare energi betydelig i det grønne skiftet. Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Sandnes, Flatanger, Værdal, Narvik og Uppsala og har 27 ansatte som arbeider tett med opptil 250 driftsvakter på de ulike kraftverkene.
For mer informasjon se www.smaakraft.no

Sektor: Privat
Sted: Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Bransje: Kraft og energi
Stillingsfunksjon: Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord: IFRS, Verdiskapning, Finans, Prognoser, Budsjett

Siste innlegg

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter