Grunneiere ved Hjorteland kraft As leier ut vannfall til Småkraft AS

Publisert:

Den 1. juni signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Hjorteland Kraft AS.

Småkraft har med dette nå 200 kraftverk. Også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

-Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne i Hjorteland ønsker å være på lag med oss, og vi ser frem til å ta fatt på et langsiktig og godt samarbeid, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Hjorteland kraftverk ligger plassert i Suldal kommune i Rogaland fylke. Kraftverket produserer kraft fra 3 forskjellige elver, Hjortelandsåna, Fantåno og Fjellbergsåna.

Teknisk informasjon

– Idriftsatt: Desember 2009
– Nedbørsfelt: 7,6 km2
– Yteevne: 2,2 MW
– Års produksjon: 5,3 GWh
– Fallhøyde på 125 m. Hjortelandsåna
– Fallhøyde på 210 m. Fjellbergsåna/Fantåno.
– Rørgate: 1275 m
– Stasjonen er utstyrt med 2 Pelton Turbiner, med 3 jets og 5 jets

Stasjon
2 Turbiner
Hjortelandsåna dam og inntak
Hjortelandsåna dam og inntak
Fjellbergåna dam og inntak
Fantåno dam og inntak

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 200 kraftverk i Norge og Sverige, og er med det Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1800 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger
  • 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo og Uppsala

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad