Småkraft kjøper 12 småkraftverk fra Bekk og Strøm

Publisert:

English below»

Småkraft kjøper en portefølje med 12 småkraftverk med samlet installert effekt på 23 MW og normalproduksjon på om lag 80 GWh fra Bekk og Strøm AS og SV Vattenkraft AB. Dette er nok strøm til å holde 20.000 elbiler på veien.

Magasinkapasitet på 100 millioner kubikkmeter gjør at selskapet kan lagre energi når forbruket er lavt og bidra med ren fornybar energi når behovet for kraft til forbrukerne er høyere.

Oppkjøpet er finansiert med 280 mNOK i pantsikret gjeld med sikkerhet i kraftverkene og egenkapital fra Aksjonærene i Småkraft AS.

Gammel industrihistorie

De 12 kraftverkene er lokalisert i Sør- og Midt Norge og mange av kraftverkene er fra tidlig 1900- tallet, men har blitt betydelig oppgradert og vedlikeholdt i senere tid. «Vi arver på mange måter industrihistorie. Bare se på praktfulle Skjenaldsfossen,» forteller Vedeler ivrig. «Vi har god erfaring fra flere lignende anlegg vi allerede eier og drifter. Vår kunnskap og erfaring vil komme til god nytte fremover, når vi de kommende tiårene skal forvalte denne arven på en måte som også kommer lokalsamfunnet og storsamfunnet til gode. Når alt kommer til alt, er det å bruke gammel infrastruktur på en nyttig måte for det moderne samfunnet noe av det aller mest bærekraftige man kan gjøre.»

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 200 kraftverk i Norge og Sverige, og er med det Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 800 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1800 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 100.000 husholdninger
  • 26 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo og Uppsala

Kontaktperson: Terje Vedeler, adm. direktør i Småkraft AS, mobiltelefon: 907 26 568

Bekk og Strøm sells twelve small-scale hydropower plants to Småkraft

Bekk og Strøm AS and SV Vattenkraft AB have sold a portfolio of power plants to Småkraft AS. The twelve small-scale hydropower plants have an installed production capacity of 23 MW, generating around 80 GWh which corresponds to the annual power need of 20’000 electric vehicles. The storage capacity of 100 million cubic meters enables the firm to store energy in times of surplus power capacity on the grid while being able to supply green power when demand is high or other sources of energy are indisposed.

The acquisition is funded with 280 mNOK non-recourse debt and new equity from the Småkraft- shareholders.

Upholding industrial heritage

The twelve small-scale hydropower plants are located in Southern and Central Norway. A number of the power plants are originally from the early 1900s and have been significantly upgraded over the years. “In many ways, we are inheriting Norwegian industrial history, just look at the magnificent Skjenaldsfossen waterfall!” says Terje Vedeler CEO of Småkraft . He continues “We pride ourselves as custodians of natural resources and cultural heritage. Embracing these twelve plants within our portfolio enables us to share our knowledge and experience from the other 200 plants we operate. Ensuring continuing adherence to the societal and regulatory environment in the decades to come while contributing to local communities is one of the most sustainable things we can do.”

Småkraft AS:

  • Småkraft owns and operates more than 200 power plants in Norway and Sweden and is currently the largest small-scale power plant operator in Europe.
  • Småkraft collaborates with over 800 landowners throughout Norway and produces more than 1800 GWh of renewable energy each year, enough to cover the annual electricity consumption of more than 100.000 households.
  • Småkraft has 26 employees at offices in Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo and Uppsala (Sweden)

Contact person: Terje Vedeler, CEO of Småkraft AS, mobile phone: +47 907 26 568

Skjenaldsfossen powerplant

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad