Kvernhuselva kraftverk er nå idriftsatt!

Publisert:

Kraftverket er nr. 3 av prosjektene som Småkraft har bygget i Instefjord i Gulen. Grunneiere i Instefjorden inngikk avtale med Småkraft i 2005. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. I 2020 var detaljplan og nettavtale på plass, og man kunne starte byggingen av Kvernhuselva.

Anlegget er bygget med vegløst inntak like nedstrøms Storlivatnet 393 meter over havet. Inntaket er bygget på fjell, har en lav profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak går vannveien i borehull ca. 700 meter før det går ca. 150 meter med nedgravd rørgate til kraftverket. Borehull er foret med stålrør i hele sin lengde.
Kraftverket ligger fint til, sammen med 2 kvernhus, med glassfasaden retta mot E39 og bygda.

»Kvernhuselva er et flott kraftverk fint tilpasset sine omgivelser, vi er takknemlig for samarbeidet med grunneierne og ser frem til å skape mye fornybar energi fra dette flotte anlegget» sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Kvernhuselva Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke.

Teknisk informasjon

Installert effekt er 3,6 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 11 GWh. Dette tilsvarer ca. 550 husstander.

Idriftsatt: Desember 2021
Nedbørsfelt: 4,4 km2 som gir en middelvassføring på 0,65 m3/sek
Minstevann vinter: 50 l/sek
Minstevann sommer: 100 l/sek
Inntak: 393 moh.
Kraftstasjon: 23 moh.
Fallhøyde: 370 m

Om Småkraft AS:

  • Med en årlig produksjon som overstiger 1,9 TWh og med mer enn 200 kraftverk i operasjon i Norge og Sverige, er Småkraft Europa’s største produsent av småskala vannkraft.
  • Småkraft er i partnerskap med mer enn 750 lokale grunneiere for å utvikle fornybar energi
  • Småkraft har 27 ansatte ved kontorer i Bergen, Flatanger, Harstad, Lillestrøm, Sandnes, Verdal, Oslo og Uppsala.
Stasjon
Dam
Kvernhus

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad