Småkraft anerkjent for sitt arbeid med bærekraftsapportering

Publisert:

Resultatene av GRESB sin undersøkelse av bærekraftsrapporten

Resultatene av GRESB sin undersøkelse av bærekraftsrapporten 2021 er nå klare. I år var det 652 antall bedrifter som deltok innen infrastruktur, det er en økning fra 556 i fjor. Konkurransen har derfor økt, og de øverste plassene av rangeringen får enda mer prestisje.

 

 

Småkraft kan med stolthet fortelle at vi igjen har forbedret vår totale score, fra foregående års 94, til hele 98 av 100 i 2022 – med et gjennomsnitt på 71. Management score har vi fått 39 av 40, og performence score har vi fått 59 av 60. På hele fem punkter i undersøkelsen er Småkraft rangert høyest, noe som viser at arbeidet vi gjør gir resultatene vi ønsker og har jobbet for. Med stolthet jobber vi videre for å holde på de gode resultatene inn i bærekraftsrapporten for 2022.

Den omfattende analysen går igjennom godt dokumenterte undersøkelser fra nesten 117’000 installasjoner i verden. Bedriftene og deres bærekraftsrapport vurderes ut ifra bærekraftindikatorer for bedrifter i hele verden med internasjonale anerkjente rapporteringsstandarder – som for eksempel GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD* anbefalinger, Paris avtalen, og FN’s bærekraftsmål. I tillegg kommer regionale og nasjonale retningslinjer. GRESB-undersøkelsen er drevet av hva industrien og investorer anser som vesentlig når det gjelder bærekraftsrelaterte utfordringer.

 

 

Bærekraft er en naturlig del av Småkrafts forretningsmodell. Gjennom å utnytte lokale, fornybare ressurser bidrar hvert kraftverk til den utviklingen som er ønskelig for å ta vare på planeten vår og sikre gode levevilkår for generasjonene etter oss. Småkraft samarbeider med flere hundre grunneiere om å låne vannet som naturlig renner i elvene til å produsere bærekraftig og fornybar elektrisitet. Verdiene som skapes gjennom produksjonen deles med både grunneierne og lokalsamfunnet. Småkraft har som forretningsmodell at familiene og lokalsamfunnet rundt småkraftverkene som sitter nærmest klimatiltakene, også skal få ta del i fordelene.

 

 

I fjor hadde vi fokus på å gjøre vår bærekraftrapport mer sammenlignbar og standardisert. Dette var en riktig strategi og ga oss gode resultater for 2021 rapporten som vi jobber videre med til 2022 rapporten. Vi sa også at det ikke er nok å ha fornybar energi og en bærekraftig forretningsmodell uten å vise til hvordan det gjennomføres i praksis. Bærekraftsrapporten for 2021 viser at våre ord settes til handling og videre mål settes for fremtiden.

*
GRI:      Global Reporting Initiative
PRI:      Principles for Responsible Investment
SASB:   Sustainability Accounting Standards Board
DJSI:    Dow Jones Sustainability Indices
TCFD:   Task Force on Climate-related Financial Disclosures

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad