Climate Futures skriver om forsknings­samarbeidet med Småkraft

Publisert:

Artikkelen fra 9. januar 2023 er hentet fra nettsiden www.climatefutures.no

Vår partner: Småkraft AS

 

Småkrafts historiske røtter
I over 500 år har bønder, skogbrukere og andre grunneiere i Norge utnyttet vannets krefter til å bygge verdier, kompetanse og industri med sin eiendom. Bygdesamfunn og gårder gikk sammen om å bygge oppgangssager for å foredle tømmer fra skogen, etter hvert bygget de møller for å foredle landbruksavlingen sin. Utpå 1900- tallet ble noen av elvene brukt for å lage små gårdskraftverk som laget strøm. Bygdesamfunnene har levd av og med naturen og bygget og brukt sin kunnskap om vannets krefter.

 

Småkraftens historiske utvikling i Norge

I 2002 startet vi i Småkraft AS å samarbeide med etterkommerne av de samme grunneierne om å lage fornybar energi på en måte som passer i vår tid. Grunneierne stiller sine vannfall til disposisjon i en tidsbegrenset periode, imens vi i Småkraft AS stiller med kompetansen og kapital som er nødvendig for å bygge ut den fornybare energien. Sammen deler vi overskuddet fra kraftverket i 40 til 60 år, før kraftverket faller tilbake til grunneierne i tråd med et privat avtalt hjemfall med gitte vilkår. Slik har vi laget en forretningsmodell med historiske røtter som løser et av klimakampens største utfordringer: hvordan skal vi bygge bro mellom de som ønsker å finansiere i viktige klimainvesteringer og de som blir påvirket av de samme klimainvesteringene i det daglige i sitt nærområde?

Småkraft som selskap
Selskapet startet opp i 2002 og har 20 år senere 216 kraftverk og produserer over 2 TWh fornybar energi i et normalt år. Dette er mellom 1% og 2% av all Norges strøm. Vi er nå et ledende fornybarselskap som er spesialisert på å lage fornybar energi med små kraftverk i bekker og mindre elver. Som et langsiktig selskap utvikler, bygger, eier og drifter vi vannkraftverk. Siden 2015 har vi 5- doblet størrelse. Vi investerer flere milliarder kroner i fornybar energi i året og er et av fornybarselskapene i Norge som vokser raskest.

Vi samarbeider i dag med over 800 grunneierfamilier. Disse grunneierfamiliene får deler av sine familieinntekter fra kraftverkene vi eier og drifter sammen. Vi er stolte av dette samarbeidet.

 

Kraftverk i Ytre Alsaker
Ytre Alsåker kraftverk har vi bygget etter vår standard mal. Det glir fantastisk inn i terrenget der det ligger nede ved Hardangerfjorden. Foto: Småkraft AS Eldste og yngste generasjon grunneiere på Årvik småkraftverk ved kraftverkets inntak.
Foto: Småkraft AS
Eldste og yngste generasjon grunneiere på Årvik småkraftverk ved kraftverkets inntak.
Foto: Småkraft AS

På lag med naturen

Småkraft benytter den naturlige topografien til å låne vann som naturlig renner i elver for å produsere bærekraftig og fornybar elektrisitet med våre kraftstasjoner. Når vi produserer energi ivaretar vi minimumsnivåer av vann i elvene, og vannet returneres i elvene når det passerer turbinen. Elektrisiteten vi produserer blir så transportert ut på elektrisitetsnettet og forbrukes.

Vi har sett klimaet endre seg de siste 60 årene. Hva skjer de neste 60?
Siden 1958 har avrenningene i våre elver økt med 20%. Det kommer mer vann. Dette er viktig for oss i Småkraft, ettersom vi trenger vann for å skape fornybar energi. Vi ser også at vannet kommer annerledes enn før. Nedbøren kommer oftere i form av mer ekstremvær, vi har oftere og lengre tørkeperioder, snøen faller oftere som regn og vi har mer flom. Dette er utfordrende for oss. Kommer alt vannet på én gang, kan det være farlig, flommer kan ødelegge vår egen og annen infrastruktur og vi klarer ikke å utnytte vannet til å skape energi.

 

Vi i Småkraft bruker mye ressurser for å forstå disse endringene og hvordan klimaendringer vil påvirke vår virksomhet de kommende tiårene. Vi har allerede en del kunnskap, men vi ønsker å bygge mer kunnskap sammen med Climate Futures for å gjøre bedre beslutninger i vårt daglige virke i tiden som kommer.

Får vi bedre forståelse for hvordan klimaendringer og været påvirker vannføringen i våre elver vil vi kunne bygge kraftverk som er bedre tilpasset fremtiden. Vi vil kunne gjøre riktigere strategiske beslutninger på hvor vi helst bør utvikle ny fornybar energi. Vi vil bli mer treffsikre i våre dags, ukes og årsprognoser, noe som vil kunne forbedre lønnsomhet og/ eller redusere risiko.

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) gjennomfører miljøtilsyn i en av kraftverkets elver.
Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) gjennomfører miljøtilsyn i en av kraftverkets elver.
Foto: Småkraft AS
ekstremvær
Endringer i klima fører til mer ekstremvær. Vi ser oftere flom, og dette påvirker hvordan vi skal bygge infrastruktur.
Foto: Småkraft AS

Hva ønsker vi å få ut av samarbeidet med Climate Futures?
Småkraft opererer elvekraftverk, men dagens variasjon i kraftprisen over døgnet gjør at selv mindre regulering kan bidra til økt inntjening.

Sikrere dagværvarsel gjør at vi kan utnytte vannet bedre, månedsvarsel kan redusere vanntap ved arbeid på kraftverket og langsiktige effekter av klimaendringer kan hjelpe oss til riktigere investeringsbeslutninger.

VARSEL OM FREMTIDIG AVRENNING

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad