Ein
kraftkar fra
Rasdalen

Jan Rasdal

Jan Rasdal er en av flere grunneiere i Rasdalen kraftverk.
I tillegg er han tilsynsvakt for kraftverket. Her forteller han om bakgrunnen for kraftverket og om samarbeidet med Småkraft.

Starten

– Grunnen til at det her ble bygd kraftverk, det har en bakgrunn. BKK hadde fått en godkjent samla plan som gikk ut på å overføre Rasdalselven og en del andre elver til til Versdalsvassdraget. Det gikk alle imot pga. at da ville de ta vannet så langt oppi elvene at det ville blitt ganske redusert vannføring nedover.

– Etterhvert la BKK planene sine på is for det var såpass mye motstand. Så var det det store etterpå. Det var at en spekulant fikk hånd om fallrettene til to av grunneierene nede på Bolstad og de ville starte opp med å få bygd kraftverk her. Det mye kontakt mot meg, siden jeg eide den nederste delen her. Vi kom til enighet om at en seriøs aktør måtte overta alle avtalene. Og slik ble det. Småkraft ble kontaktet og var interessert. Så da ble utbygginga igangsatt sammen med Småkraft. Anlegget ble ferdig til drift i 2009.

Jobben som tilsynsvakt

– Jeg må se etter at alt er i orden, det er det første, så følger jeg med på rista, blant annet, rensker ut av den når den begynner å bli tett. Jeg prøver på å få maskina til å gå så mye som mulig, at det ikke blir noen stopp. Dersom jeg får noen utilsikta stopp, da må jeg ringe til karene i Småkraft og da er de ganske raske med å stille opp. Dersom det er noe jeg kan ordne selv, så får jeg veiledning i hvordan det skal gjøres.

Samarbeidet med Småkraft

– Samarbeidet fungerer voldsomt bra, det gjør det. De stiller opp med en gang det er noe feil og jeg må si at de er dyktige. Jeg ser det at for en grunneier, å bygge et kraftverk som dette her i egen regi, det er voldsomt vanskelig. Da må de ha tilgang på mye kompetanse og så mye regler det er nå, og begrensninger på alt mulig, så er det omtrent helt umulig. Du må være jurist òg faktisk.
Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Leder driftsentralen
Småkraft AS
drift og service

Petter Indrøy

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Åshild Bråten

Åshild Bråten

Prosjektkoordinator
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
tina rasmussen

Tina Rasmussen

Økonomiansvarlig kraftverk
Småkraft AS