Ei
kraftdame i Småkraft

Åshild Bråten

Åshild Bråten er ansatt som prosjektkoordinator i Småkraft. Med bakgrunn som landmåler og en pågående master i eiendomsrett er hun ansvarlig for eiendomsrettslige spørsmål i Småkraft.

Sikrer rettigheter

– Noe av det jeg gjør er å sikre de rettighetene vi har fått gjennom en fallrettsavtale med grunneierne, forteller Åshild. – Dette er viktig fordi avtalene sikrer rettighetene over for en tredje part. Jeg passer på at alt er på stell i forhold til avtaler, slik at ikke utbygging stopper opp.

– Når avtaler er klare starter jeg en tinglysningsprosess. Jeg følger opp og holder dialog med kommunen og grunneierne gjennom prosessen. Når en tinglysning er i orden høyner dette verdien på eiendommen til grunneierne. Skikkelige avtaler er viktige for finansiering og det er ryddig for kommende generasjoner.

Kontakten med grunneierne

Åshild stråler når hun forteller om hva hun liker best med jobben i Småkraft.

– Jeg synes det er innmari gøy å ha tett dialog med grunneierne. Denne dialogen er noe av det kjekkeste med jobben min! Det er spennende å høre historiene deres og se gleden de får over å eie et kraftverk. Kontakten vi får er viktig – vi skal tross alt være partnere i 40-60 år!

Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Leder driftsentralen
Småkraft AS
drift og service

Petter Indrøy

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
tina rasmussen

Tina Rasmussen

Økonomiansvarlig kraftverk
Småkraft AS
Jan Rasdal

Jan Rasdal

Grunneier
Rasdalen kraftverk