Ei kraftdame fra Småkraft

Tina Rasmussen

Tina Rasmussen er utdannet siviløkonom og har jobbet i ulike bedrifter innenfor anleggs- og konsulentbransjen. I dag jobber hun som økonomiansvarlig for grunneiere på kraftverk som er i drift. Det var en tidligere kollega som tipset henne om å bli med å jobbe i Småkraft – og slik ble det. Hun har ikke angret på at hun startet i kraftselskapet for ti år siden.

Menneskene bak tallene

At Tina er opptatt av menneskene bak tallene er tydelig. -Det er viktig for meg at grunneierne opplever at jeg gir dem førsteprioritet og at de ikke er en del av en stor masse, sier Tina. -Grunneierne har ulike ønsker. Men felles for dem alle er at de ønsker en inntjening som kan bidra til å ivareta bygden de bor i og legge til rette for framtiden. Og hos Småkraft skal de oppleve å bli sett og hørt.

Stolthet over Småkraft sine kraftverk

Når et kraftverk åpner har ofte grunneierne vært igjennom en lang prosess, gjerne på hele 10- 15 år. Da synes jeg de kan være stolte over hva de da har fått til! Jeg prøver alltid å være med på åpning av nye kraftverk. Det bruker å være en stor dag. En festdag med taler, mat og kanskje en ordfører som klipper en snor.

Med et smil legger hun til: – Jeg føler stolthet når jeg ser kraftverk som vi drifter og leier.

Når Tina blir spurt om hvorfor hun fortsatt jobber i Småkraft etter så mange år er det kontakten med anleggsbransjen og med grunneierne som blir trukket fram. -Jeg synes det er fantastisk å jobbe med noe håndfast. Selv om jeg jobber med tall og regnskap så er det ikke slik at jeg bare ønsker å flytte papirer. Jeg liker å jobbe disse anleggene som er så viktige i mange sine liv. I tillegg er det fint å jobbe i en miljøvennlig bransje, sier hun.

Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Leder driftsentralen
Småkraft AS
drift og service

Petter Indrøy

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Åshild Bråten

Åshild Bråten

Prosjektkoordinator
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Jan Rasdal

Jan Rasdal

Grunneier
Rasdalen kraftverk