Ein
kraftkar i Småkraft

Petter Indrøy jobber som driftsansvarlig for Småkraft sine kraftverk i region øst. Han er utdannet elektriker og har i etterkant tatt en bachelor i elkraftteknikk. Petter var innom Småkraft allerede i sommerferien under ingeniørstudiet. Da han hadde fullført studiet bar det rett i fast jobb hos Småkraft.

Petter har ansvar for oppsyn og dialog med vaktene når det gjelder driften av de ulike kraftverkene. Selv om det meste kan løses via telefon blir det noe pendling fra Bergen når han har ansvar for 20 kraftverk.

– Jeg har en svært variert arbeidsdag! Til vanlig jobber jeg fra kontoret i Bergen hvor vi kan fjernstyre anleggene. Fra kontoret har jeg dialog med vaktene ute på anleggene, og jeg ordner feil og mangler av varierende størrelse. Dersom det kommer en feil opp på kraftverket, kan jeg finne feilen og gå gjennom saken med tilsynsvakten via telefon, slik at tilsynsvakten kan rette opp feilen. Det kan være en kommunikasjonsfeil, elektriske feil eller mekaniske feil. Jeg har få dager som er helt like og noen ganger må jeg ta med meg mekanikere og reise ut på lokasjon på kort varsel, forteller Petter.

Han fortsetter: – Å ha driftsansvar for 20 kraftverk er en spennende og artig jobb.

For meg er det beste med jobben alle folkene jeg får jobbe sammen med, grunneierne, vakter og medarbeiderne mine i Småkraft. Alle er utrolig artige å ha med å gjøre og jeg møter mange flinke folk. Kontrastene i hverdagen er det som gjør jobben så spennende.

– Det vi jobber med er i bunn og grunn grønn energi og viktig for miljøet, sier Petter. Han forteller at han synes det er viktig å få kraftverk ut i bygdene og ikke la alt bli sentralisert.

– Vi jobber litt motsatt av mange andre store firma som flytter til byene og gjerne også ut av Norge. Selv om hovedkontoret vårt er i en by så skjer det meste av jobben og verdiskapingen ute i bygdene.

Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Leder driftsentralen
Småkraft AS
Åshild Bråten

Åshild Bråten

Prosjektkoordinator
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
tina rasmussen

Tina Rasmussen

Økonomiansvarlig kraftverk
Småkraft AS
Jan Rasdal

Jan Rasdal

Grunneier
Rasdalen kraftverk