Vi i Småkraft rapporterer årets bærekraftsresultater

Publisert:

Vi publiserer bærekraftsrapporter én gang i året. Her oppsummerer vi året i tall, historier og høydepunkter. I år trekker vi blant annet frem at vi har oppnådd en samlet produksjonskapasitet på 2TWh, noe som gjør at Småkraft bekrefter sin posisjon som en av Norges største produsenter av fornybar energi. Vi utbetaler hele 182 millioner kroner til grunneiere over hele Norge, og i løpet av 2022 har vi investert hele 1,8 milliarder kroner i bygging og kjøp av kraftverk. Vår utstrakte bruk av lokale samarbeidspartnere, gjør at Småkraft bidrar med stor verdiskapning i lokalsamfunn over hele landet. Dette viser vi frem mer av i bærekraftsrapporten.

I år har vi satt sammen resultatene fra trivselsundersøkelser vi har gjort hos våre ansatte, grunneiere og samarbeidspartnere. Dette har vi brukt for å få bedre forståelse for hva som er viktig for de som lever med og av Småkraft. Overholdelse av miljømessige lover og regler, forståelse av klimaendringer, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og biologisk mangfold trekkes frem som det viktigste. For grunneierne er kortsiktig og langsiktig verdiskapning det viktigste.

Småkrafts mål er å produsere så mye fornybar energi som mulig over tid. Når vi skal gjøre dette, må vi tenke i generasjoner. Vårt samarbeid med grunneiere står alltid sentralt i vårt arbeid, og deres rolle er vesentlig for at kraftverkene driftes effektivt. Bærekraftsrapporten viser hvordan vi drifter kraftverkene og hvordan vi samarbeider med grunneiere.

De siste årene har hele kraftmarkedet svingt kraftig. I 2022 opplevde vi en ekstrem tørke i sør og øst, mens det var fulle magasin i vest og nord. Samtidig har krigssituasjonen i Ukraina ført til en lavere tilgang på gass og et Europa i energiunderskudd. Prisøkningen dette har medført har gjort at energisituasjonen er høyt på den politiske agendaen. Vi opplever stor støtte når vi ønsker å bygge ut ny fornybar energi, og dette setter vi pris på. Dette skriver vi mer om i rapporten.

Småkraft har vokst som kraftselskap, og med 219 kraftverk hvorav 45 i Sverige, er vi stolte av å kunne si at vi vokser. I 2021 sa vi at det ikke var nok å ha en bærekraftig forretningsmodell uten å vise til hvordan det gjennomføres i praksis. Dette har vært et stort fokus for oss i denne rapporten, hvor vi presenterer hvordan vi opererer kraftverkene.

FRAMSIDE Bærekraftsrapport 2022 NO
Klikk på bildet for å åpne bærekraftsrapporten

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad