Småkraft som ledestjerne i mastergradsprosjekt ved NMBU 

Publisert:

I tre år har Småkraft AS samarbeidet med Universitetet i Ås i faget Sustainable Finanancial Invenstments. Her får masterstudentene ved sitt første år utdelt en problemstilling de skal jobbe med over en periode i grupper. Dette tar utgangspunkt i Sigdesdal kraftverk. Studentene får jobbe med å anvende kunnskapen de har opparbeidet seg over tid, i en praktisk og bredere forstand. Førsteamanuensis, Torun Fretheim er emneansvarlig, og sier studentene synes dette både er gøy og motiverende å jobbe med.  

Torun Fretheim. Foto: NMBU

Bærekraft er en intrigert del av faget, noe som er til forskjell fra andre studieprogrammer finans tradisjonelt jobber med. Det hele startet da Fretheim ønsket å opprette et kurs innenfor bærekraftig finans, nettopp for å gi studentene et praktisk anvendt kurs. Det skulle ikke være som en egen separat del, men integrert i studieløpet. Hvordan hun skulle gå frem med dette, var på gitt tidspunkt en usikkerhet, og hun sier hun sjeldent har vært så glad som da Småkraft tok kontakt. «Jeg fikk et blikk fra utsiden som kunne bekrefte at det jeg holdt på med var riktig. Det Småkraft bidrar med er at studentene ser at det de lærer ved skolebenken av akademiske teorier om finansmarkeder glir inn i praksis». Hun beskriver situasjonen til masterstudentene som at de befinner seg i en brytningsfase. Tidligere har de jobbet med å lese, forstå og repetere teorier, men nå skal de anvende dette og jobbe selvstendig i grupper. 

«Sigdestad-caset er en fantastisk oppgave fordi det tar inn så mange av de viktige elementene man må tenke i beslutningsprosesser, med et fokus på bærekrafts- dimensjonen og stakeholders», sier Fretheim. Småkraft viser til viktigheten av å ta hensyn til de man jobber med og de som blir påvirket av dette. Det å spille på lag er noe man kapitaliserer på over tid.  
 

Sigdestad kraftverk

«Dette er mer krevende enn den tradisjonelle tenkemåten studentene ellers gjør. De er rett og slett nødt til å ‘tenke sjæl’, og mange ser på det som utfordrende. Derfor er det spesielt gøy å jobbe på denne måten, hvor vi ser studentenes utvikling». Kunnskap er ikke tungt å bære, og Fretheim mener dette er kunnskap som er svært nyttig å ta med seg videre for studentene. «Det hjelper ikke hvor smart du er dersom du ikke klarer å kommunisere det, og caset styrker nettopp dette». Studentene er nødt til å tenke i et lenger perspektiv, og dette sier hun er svært sentralt for alle å gjøre. Andre bransjer kan lære av småkraften i det å tenke helhetlig og langsiktig. Etter hennes mening er et av de iboende problemene i finansbransjen at mange forholder seg til kvartals og årsrapporter, og får bonuser basert på årlige prestasjoner. Klimaproblematikk har for eksempel en tidshorisont på 30-40 år.   

Torun krysser fingrene for at samarbeidet fortsetter, og at Småkraft vil fortsette med gjesteforelesning og engasjement. Hun ser ikke nødvendigheten av å endre caset om Sigdestad kraftverk ytterligere, for dynamikken i sluttresultatet alltid er i endring. Verdenssituasjonen og andre faktorer er med på å danne ulike løsninger for besvarelsen av oppgavene, noe som også gjør det unødvendig å gjøre noen endringer.  
– I finansverdenen handler det ikke kun om at et selskap skal være miljøvennlig og bærekraftig i seg selv – det må også skape verdi over tid. Dette er Småkraft gode på, sier Torun.  

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad