Småkraft signerer låneavtale på 40 millioner euro med velrennomerte investorer

27. mai signerte Småkraft AS 7 års fastrente med en gruppe velrennomerte institusjonelle investorer. Lånet på 40 millioner euro ble inngått med det heleide datterselskapet av Småkraft AS Chr Salvesen & Chr Thams’s Communications Aktieselskab og er sikret mot pant i 18 kraftverk. Lånet er avdragsfritt frem til forfall med en fast kupong. 

«Vi ønsker velkommen nye investorer som komplementerer nordiske banker, grønne obligasjoner og andre kapitalkilder som sikrer videre investeringer i fornybar energi i Norden», sier CEO i Småkraft AS Terje Vedeler. «Dette lånet viser igjen at Småkraft har sterk finansiell støtte til vår langsiktige visjon: skape fornybare verdier for neste generasjon. 


ABG Sundal Collier var rådgivere for gjeldsfinansieringen. Thommessen og CMS var juridiske rådgivere. 

Kontakt:

Erik Røysem Sterud, Finansdirektør, +47 911 63 907

Røvassaga kraftverk
Tverrelvi kraftverk
Bjørndalen kraftverk
Hjortelandsåna dam og inntak
Hjortelandsåna dam og inntak
Tjøresdalselva

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 221 småkraftverk i Norge og Sverige. 
  • Småkraft samarbeider med mer enn 900 grunneiere og har installert en årlig gjennomsnittsproduksjon på 2015 GWh med fornybar energi
  • 31 ansatte på kontorer i Bergen, Sandnes, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo. 

SISTE INNLEGG

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk