Julie styrer 221 kraftverk

Leder driftsentralen

Julie er leder for driftsentralen til Småkraft. Hun har bred kunnskap om det tekniske, driften av våre kraftverk og har jobbet her i seks år.

Vannkraft er noe Julie alltid har vært opptatt av, men utenom dette har hun høyere utdanning innen pedagogikk og fordypning i engelsk og økonomi. På driftsentralen i Bergen har hun en svært variert hverdag, med mange henvendelser og drift av kraftverkene. Ingen dager er like, noe hun trives godt med. Arbeidsplassen er travel, variert og preget av et godt samarbeid. På fritiden liker Julie å være i naturen, særlig med telt eller hengekøye. Om vinteren er det gjerne med ski på beina. Hun liker også å reise, dra på konserter og være sammen med venner og familie.

Driftsentralen overvåker og styrer de fleste kraftverkene til Småkraft. Julie har ansvar for overordnet drift – i dette ligger å styre kraftverkene, håndtere problemer samt gjøre reguleringer når det er nødvendig.
– Fjernstyring gir oss oversikt og tilgang til det aller meste fra kontoret. Vi har utplassert kameraer ved de fleste inntakene og i de ulike stasjonene, noe som gjør at vi kan følge med på vannstand, tilsig og de ulike delene på kraftstasjonen. – På denne måten kan vi sørge for at de opererer slik de skal, sier hun. Fjernstyringen av kontrollpanelene gir oss oversikt og mulighet til å styre drift og regulering, feilsøke, holde oversikt over alarmer og sensorer. Dersom det oppstår større tekniske problemer, varsler Julie driftsansvarlige, som har teknisk ansvar for kraftverkene og bred kompetanse innenfor feilsøking. Kontakten tilsynsvaktene har med driftsentralen forteller Julie avhenger mye av hvor kraftverket er lokalisert og hvilken årstid det er. – Om høsten er det mer kontakt, særlig på Vestlandet. Her er det kraftige nedbørsfall, ler hun. Da kan det eksempelvis være nødvendig med en grindrensk, siden risten ofte tetter seg med løv og kvist. Tilsynsvaktene rykker også ut dersom andre ting må feilrettes lokalt.

En typisk dag for Julie innebærer mye problemløsning og krever ro. Hun starter dagen omtrent klokken åtte, og drar hjem klokken fire. Klokken 11:29 blir tallene for produksjon låst til kraftmegler, så rundt dette tidspunktet plinger telefonen oftere. Dette er tall som tilsier neste dags produksjon, noe som er en krevende beregning å gjøre.

 Om det skal foregå arbeid på kraftverkene er det også vesentlig å gi dem beskjed om dette.
– Jeg må ofte løse problemstillinger på sparket, ofte med et høyt arbeidstempo. Dette kan virke overveldende i starten, særlig med flom om høsten. Da er det særlig viktig å ta en ting av gangen, sier hun. Som student jobbet hun både i helger, ferier og da de andre på kontoret hadde dratt for dagen.

Julie har ledet driftsentralen siden oppstarten, og har selv satt opp prosedyrer og rutiner for hvordan driftsentralen skal fungere optimalt. Tidligere ble overvåkingen gjort individuelt av hver driftsansvarlig. Disse har ansvar for en gruppe kraftverk, men tidligere var de også nødt til å drive ettersyn av disse. Nå er dette samlet under et system. Hun forteller at det er mer å holde oversikt over, blant annet dette med å melde inn produksjon til kraftmegler jevnlig, samt å koordinere arbeid på strømnettet og på kraftverkene. Med dette kommer mer ansvar, noe hun trives godt med. – Ting begynner å komme ganske automatisk etter så mange år her. Jeg vet som regel hvilke kraftverk som hører til de ulike driftsansvarlige og tilsynsvakter, sier hun. Med 221 småkraftverk, er dette ganske imponerende.

Planene videre for Julie er at hun ønsker å videreutvikle driftsentralen. I dette legges det optimalisering, slik at kraftverkene fungerer så godt som de kan. Hun trives svært godt som en del av driftsavdelingen, og håper på å komme med flere tanker og forslag som kan bidra til at Småkrafts anlegg driftes på best mulig måte.
– Jeg synes det er kjempekjekt å kunne jobbe sammen med så kunnskapsrike mennesker. Arbeidsplassen gir meg ny læring hver eneste dag, dette setter jeg veldig pris på, avslutter hun.      

Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS
drift og service

Petter Indrøy

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Åshild Bråten

Åshild Bråten

Prosjektkoordinator
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
tina rasmussen

Tina Rasmussen

Økonomiansvarlig kraftverk
Småkraft AS
Jan Rasdal

Jan Rasdal

Grunneier
Rasdalen kraftverk