Det du ser her er er en av sommerens store gladsaker

Det arbeidet som skjer her nå, vil forhindre at ål og annen fisk blir hakket opp og drept i turbinene på kraftverket, i følge Werner Grov i Storelva Elveeierlag. Foto: Stein Kåre Kristiansen.

Artikkelen er hentet fra nettsiden til Tvedestrandposten

Skrevet av: Stein Kåre Kristiansen 09/07/2023

Det har opp gjennom årene vært mye bråk rundt kraftverket på Fosstveit i Tvedestrand kommune.

Ikke minst har miljøvernorganisasjoner og andre vært opptatt av å protestere mot at et betydelig antall laks, ørret og ål blir hakket i biter og dør i turbinene i kraftverket.

Så sent som i fjor ble til og med kraftverket politianmeldt for skader som er påført ål og annen fisk i vassdraget. Anmeldelsen ble henlagt av politiet.

Slipper å gjøre dette mer: Werner Grov har plukket mye avkappet ål i Vegår sportsfiskerklubb med en avkappet ål. Han er en av dem som har reagert på at fisk blir ødelagt i turbinen, og at dette nå har skjedd i så mange år. Arkivfoto

– Men det som skjer ved kraftverket nå, er en av denne sommerens store gladnyheter. Eierne av kraftverket, Småkraft AS, fortjener honnør og ros, sier Werner Grov.

– For med de arbeidene som er i gang på demmingen og kraftverket nå vil føre til at fisken ikke lenger vil bli hakket opp i turbinene. Jeg har stor tro på den løsningen som nå er valgt, sier Grov.

– Endelig får vi nå på plass et system som virker, gjentar han.

Arbeidet med de nye løsningene på kraftverket på Fosstveit skal være ferdig i løpet av høsten.

– Samtidig er det spennende det som skal skje ved Hammerdammen. Også kommunikasjonen med Knut Aall er veldig god nå. Det ser i det hele tatt lovende ut for utviklingen i hele Storelva nå, slår Grov fast.

– Men det kan være greit å være oppmerksom på at vannstanden i elva nedenfor Fosstveit å perioder vil være temmelig lav. Det gjelder mens arbeidet nå pågår frem til uke 28, og etter at arbeidene gjenopptas over sommeren igjen. Alt skal være på plass i løpet av høsten en gang, sier Grov.

SISTE INNLEGG

jordalen-2-2

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk

reinaaga-header

Nordic Credit Rating gir Småkraft BBB- rating for sikrede kreditter

sigdestad-header-m

Småkraft som ledestjerne i mastergradsprosjekt ved NMBU