Nordic Credit Rating gir Småkraft BBB- rating for sikrede kreditter

Bergen, 31. august 2023 – Småkraft, Europas største småkraftprodusent med 222 kraftverk i Norge og Sverige, har fått Nordic Credit Rating («NCR») til å gjøre en uavhengig vurdering av Småkrafts finansielle yteevne («Rating»). NCR er et uavhengig rating-byrå som lager uavhengige og objektive kreditt-analyser i det nordiske markedet. Selskapet har en metode for vurderinger av sikrede kreditter, som Småkraft har benyttet seg av i forbindelse med gjeldsutstedelser.  

NCR gir Småkraft Rating BB på selskapsnivå. Videre gir NCR ratingen BBB- for selskapets sikrede kreditter. Bakgrunnen for forskjellen er at de sikrede kredittene har lavt gjeldsnivå sammenlignet med verdien på de tilhørende kraftverkene.  

NCR gir dermed Småkrafts kreditter «Investment Grade»-rating.  

– Småkraft er en av Norges største utviklere av fornybar energi, og ambisjonene er høye. For å nå våre mål er det svært viktig å tiltrekke seg rimelig finansiering til prosjektene. Ratingen vi nå har mottatt utstedt av NCR, viser Småkrafts langsiktige evne til å skape gode finansieringsstrukturer, noe som fører til lavere kapitalkostnader og i sin tur mer fornybar kraftproduksjon, sier finansdirektør i Småkraft, Erik Sterud.  

Omgivelser, Reinåga kraftverk

For mer informasjon, kontakt: 

Erik Røysem Sterud, CFO, +47 911 63 907 

SISTE INNLEGG

jordalen-2-2

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk

Tvedestrandposten artikkel (bilde 1)

Det du ser her er er en av sommerens store gladsaker

sigdestad-header-m

Småkraft som ledestjerne i mastergradsprosjekt ved NMBU