Nordic Credit Rating gir Småkraft BBB- rating for sikrede kreditter

Publisert:

Bergen, 31. august 2023 – Småkraft, Europas største småkraftprodusent med 222 kraftverk i Norge og Sverige, har fått Nordic Credit Rating («NCR») til å gjøre en uavhengig vurdering av Småkrafts finansielle yteevne («Rating»). NCR er et uavhengig rating-byrå som lager uavhengige og objektive kreditt-analyser i det nordiske markedet. Selskapet har en metode for vurderinger av sikrede kreditter, som Småkraft har benyttet seg av i forbindelse med gjeldsutstedelser.  

NCR gir Småkraft Rating BB på selskapsnivå. Videre gir NCR ratingen BBB- for selskapets sikrede kreditter. Bakgrunnen for forskjellen er at de sikrede kredittene har lavt gjeldsnivå sammenlignet med verdien på de tilhørende kraftverkene.  

NCR gir dermed Småkrafts kreditter «Investment Grade»-rating.  

– Småkraft er en av Norges største utviklere av fornybar energi, og ambisjonene er høye. For å nå våre mål er det svært viktig å tiltrekke seg rimelig finansiering til prosjektene. Ratingen vi nå har mottatt utstedt av NCR, viser Småkrafts langsiktige evne til å skape gode finansieringsstrukturer, noe som fører til lavere kapitalkostnader og i sin tur mer fornybar kraftproduksjon, sier finansdirektør i Småkraft, Erik Sterud.  

Omgivelser, Reinåga kraftverk

For mer informasjon, kontakt: 

Erik Røysem Sterud, CFO, +47 911 63 907 

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad