Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk

Publisert:

Bergen, 29. August 2023 – Småkraft, Europas største småkraftprodusent, har lagt bak seg et solid halvår.  Selskapet har 222 vannkraftverk i Norge og Sverige som til sammen produserte 776 GWh fornybar strøm i årets seks første måneder. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da produksjonen var 729 GWh.  

Inntektene fra salg av strøm var 46 millioner euro, ned fra 60 millioner euro i første halvår 2022. Inntektene er negativt påvirket av lavere oppnådde kraftpriser i årets første halvår sammenlignet med i fjor. Samtidig sikrer Småkraft kraftprisen gjennom finansielle kontrakter. Lavere sikringstap enn i fjor motvirket deler av inntektsnedgangen og gjorde at justert driftsresultat (adj. EBITDA) landet på 17 millioner euro, mot 19 millioner euro i første halvår 2022 

Ekspanderer med 328 GWh  

Småkraft samarbeider tett med grunneiere og lokalsamfunn om skånsom utvikling av ny kraftproduksjon i mindre vassdrag. I første halvår nådde selskapet målet som ble formulert i 2018 om 2 TWh i produksjon. Selskapet har fortsatt å øke kapasiteten gjennom første halvår, og har gjennomført ett oppkjøp og satt i drift et nybygd vannkraftverk. Ekspansjonen fortsetter, og selskapet har igangsatt utvikling og bygging av ytterligere 24 småkraftverk. Disse vil tilføre 328 GWh ny fornybar energi til Småkraft sin portefølje innen 2025, som vil kunne dekke forbruket til 18.000 norske husstander.  

– Småkraft er for tiden blant aktørene som investerer aller mest i fornybar kraftproduksjon i Norge. Vi har lagt bak oss et halvår med stabil drift og god underliggende inntjening til tross for de store svingningene i markedet. Samtidig er vi klare for å fortsette den raske veksttakten gjennom bygging av ytterligere 24 kraftverk. Norge trenger all den kraften vi kan få, og vi trenger den raskt for å sikre grunnlag for videre grønn omstilling, sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft. 

Solid drift tross svingende marked 

Småkraft har sikret prisen på deler av sin fremtidige kraftproduksjon. Prissvingningene i markedet påvirker dermed selskapets regnskapsmessige resultater betydelig, men har mindre effekt på kontantstrømmen eller den underliggende driften. Ettersom fremtidsprisene på kraft har gått ned i 2023, har Småkraft en stor positiv urealisert sikringsgevinst på 44 millioner euro, noe som kan sammenlignes med et stort urealisert sikringstap på 96 millioner euro i første halvår 2022. Dette bidrar til et rapportert driftsresultat på 51 millioner euro i første halvår 2023, mot et negativt rapportert driftsresultat i første halvår 2022 på 86 millioner euro.  

Ettersom Småkraft har norske kroner som funksjonell valuta, får Småkraft urealiserte valutatap på sine lån i euro, når norske kroner svekker seg mot euro.  Dette bidrar til at Småkraft har et nullresultat før skatt i første halvår, mot et bokført tap på 100 millioner euro i første halvår 2022.  

Styrket finansiering 

I mai signerte Småkraft et 7 års fastrentelån på 40 millioner euro med en gruppe velrennomerte institusjonelle investorer som långivere. 

Lånet komplementerer nordiske banker, grønne obligasjoner og andre kapitalkilder som sikrer videre investeringer i fornybar energi i Norden. 

Fakta: 

  • Småkraft eier og driver 222 småskala vannkraftverk i Norge og Sverige. 
  • Småkraft produserer 2011 GWh fornybar elektrisitet årlig. 
  • Småkraft samarbeider med mer enn 900 grunneiere.
  • 32 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Harstad, Flatanger, Verdal, Dale, Førde og Oslo samt Gjävle i Sverige. 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Erik Røysem Sterud, Finansdirektør, +47 911 63 907 

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad