Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Småkraft AS hentet 50 millioner euro i ny kapital gjennom utstedelse av nye femårige senior sikrede grønne obligasjoner. De nye midlene vil bli brukt til å refinansiere eksisterende obligasjoner som forfaller i november 2023.

– Småskala vannkraftverk er kapitalintensive anlegg, hvor det gjøres betydelige investeringer i etableringsfasen for å kunne produsere fornybar energi gjennom tiår. En av Småkrafts styrker er vår gjennomprøvde evne til å skaffe tilgang til langsiktig kapital. Over flere år har vi bygget opp vårt omdømme i de nasjonale og internasjonale finansmarkedene og har etablert et nettverk av investorer som ser det som attraktivt å bidra til verdiskapning gjennom ansvarlig og bærekraftig produksjon av fornybar energi i norske lokalsamfunn, sier finansdirektør i Småkraft, Erik Røysem Sterud.

Obligasjonen, som ble plassert 22. september, oppnådde betydelig interesse blant kvalitetsinvestorer, i første rekke internasjonale. Bøkene ble betydelig overtegnet, noe som innebærer at det ble stilt tilgjengelig et større beløp enn Småkraft ønsket å låne. Den nye obligasjonen har sikkerhet i 12 kraftstasjoner, blant dem Sørdalselva kraftstasjon i Møre og Romsdal (bildet).

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea og SEB var Joint Lead Managers, mens Thommessen var juridisk rådgiver.

– Småkraft er regelmessig aktiv i obligasjonsmarkedet for å opprettholde og videreutvikle vår diversifiserte finansiering fra langsiktige investorer. Sammen med egenkapitalfinansiering, banklån og andre gjeldsinstrumenter er utstedelsen av obligasjoner en viktig del av Småkrafts strategi for å oppnå kostnadseffektiv finansiering for investeringer i nye og gamle småkraftverk, sier Erik Røysem Sterud.

Sørdalselva kraftverk
Sørdalselva kraftverk

SISTE INNLEGG

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk

Nordic Credit Rating gir Småkraft BBB- rating for sikrede kreditter

Arbeidet med de nye løsningene på kraftverket på Fosstveit skal være ferdig i løpet av høsten.

Det du ser her er en av sommerens store gladsaker