Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Publisert:

Småkraft AS hentet 50 millioner euro i ny kapital gjennom utstedelse av nye femårige senior sikrede grønne obligasjoner. De nye midlene vil bli brukt til å refinansiere eksisterende obligasjoner som forfaller i november 2023.

– Småskala vannkraftverk er kapitalintensive anlegg, hvor det gjøres betydelige investeringer i etableringsfasen for å kunne produsere fornybar energi gjennom tiår. En av Småkrafts styrker er vår gjennomprøvde evne til å skaffe tilgang til langsiktig kapital. Over flere år har vi bygget opp vårt omdømme i de nasjonale og internasjonale finansmarkedene og har etablert et nettverk av investorer som ser det som attraktivt å bidra til verdiskapning gjennom ansvarlig og bærekraftig produksjon av fornybar energi i norske lokalsamfunn, sier finansdirektør i Småkraft, Erik Røysem Sterud.

Obligasjonen, som ble plassert 22. september, oppnådde betydelig interesse blant kvalitetsinvestorer, i første rekke internasjonale. Bøkene ble betydelig overtegnet, noe som innebærer at det ble stilt tilgjengelig et større beløp enn Småkraft ønsket å låne. Den nye obligasjonen har sikkerhet i 12 kraftstasjoner, blant dem Sørdalselva kraftstasjon i Møre og Romsdal (bildet).

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea og SEB var Joint Lead Managers, mens Thommessen var juridisk rådgiver.

– Småkraft er regelmessig aktiv i obligasjonsmarkedet for å opprettholde og videreutvikle vår diversifiserte finansiering fra langsiktige investorer. Sammen med egenkapitalfinansiering, banklån og andre gjeldsinstrumenter er utstedelsen av obligasjoner en viktig del av Småkrafts strategi for å oppnå kostnadseffektiv finansiering for investeringer i nye og gamle småkraftverk, sier Erik Røysem Sterud.

Sørdalselva kraftverk
Sørdalselva kraftverk

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad