Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Publisert:

Bergen, 23. oktober. 2023

Småkraft er nok en gang kåret til bransjeleder i GRESBs årlige gjennomgang av selskapers ESG-arbeid og -rapportering. Med 5 av 5 stjerner, og enestående 98 poeng av 100 mulige, scorer Småkraft best av alle sammenlignbare vannkraftprodusenter internasjonalt og blant de øverste ti prosentene av alle infrastrukturselskap totalt.

Småkraft handler om å skape langsiktige verdier, på lag med klimaet, naturen og lokalmiljøet. Vi satt tidlig mål om å bli «best i klassen» på bærekraft og har jobbet systematisk med å inkludere hensyn til klima, miljø og sosiale hensyn i alt vi gjør. Lista legges stadig høyere og vi får stadig flere krav og forventninger. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi lykkes med å levere på et toppnivå år etter år, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS.

Småkraft skaper verdier på lag og viser vei for resten av fornybarbransjen

Småkraft har nå 225 små vannkraftverk over hele Norge og Sverige som skaper fornybar energi på lag med naturen og lokalsamfunnene. I Norge samarbeider selskapet med over 900 lokale grunneiere, som eier elvene. Småkrafts samarbeidsmodell ga grunneierne direkte utbetalinger på over 180 millioner kroner i 2022. Samlede direkte ringvirkninger i norske kommuner var på 754 millioner kroner.

– Å produsere fornybar energi er et viktig samfunnsoppdrag. Det må vi løse på lag med naturen og lokalmiljøet. Vi vil hele tiden strekke oss for å finne mer bærekraftige løsninger, men også å rapportere mest mulig åpent om hvordan vi jobber og resultatene av det vi gjør. Det mest gledelige med årets pris er å se at nivået i hele bransjen er hevet betraktelig. Vi skal fortsette å vise vei, avslutter Vedeler.

Vannkraft er den formen for energiproduksjon med lavest klimagassutslipp over hele kraftverkets levetid, sammenliknet med de fleste andre former for kraftproduksjon. Småkraft har de siste årene styrket arbeidet med å redusere naturinngrep og beskytte biologisk mangfold, med tiltak for vern av fisk og tilbakeføring av natur etter utbygging.

Bærekraft blir stadig viktigere for investorer. Flere selskaper verden over setter mål om netto nullutslipp innen 2050, men bærekraft omfatter langt mer enn klimagassutslipp. Nye krav til bærekraftrapportering vil gjøre det enklere for investorer og interessenter å sammenlikne og følge opp selskapers arbeid innen klima, miljø og sosiale forhold. Småkraft AS har deltatt i GRESBs kåring siden 2017, og har allerede 2018 levert langt over bransjegjennomsnittet. Selv med økte krav og et stadig høyere nivå blant selskapene generelt, har Småkraft toppet listen over vannkraftsprodusenter siden 2020. Årets score var 98 av 100, med 60 av 60 poeng innen «bærekraftsytelse».

GRESBs årlige bærekraftsanalyse rangerer infrastrukturselskaper over hele verden

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) gjennomfører hvert år en stor analyse av ulike selskapers arbeid med bærekraft og virksomhetsstyring. Gjennomgangen tar utgangspunkt i faktorer som vesentlige for investorer og bygger på internasjonale standarder innen ESG-måling og -rapportering. Over 680 infrastrukturselskaper verden over er evaluert og rangert, hvorav 29 norske.

De andre norske fornybarprodusentene i GRESB-undersøkelsen er Midtfjellet Vindkraft, Nordic Power og Tinfos. I tillegg er energiselskapene Akershus Energi Varme, Hafslund Oslo Celsio, Nydalen Energi, Oslofjorden Varme og SAREN Energi med. Flere norske fondsforvaltere og eiendomsselskaper er også dekket av andre deler av GRESB-rangeringen.

Du kan lese hele bærekraftsrapporten for 2022 her

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi