Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Publisert:

I år feires jubileet for Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. For Småkraft er loven fremdeles høyst aktuell, da den for første gang lovfestet fallretten.

Bilde fra Årvik kraftverk.

For 750 år siden, i 1274, ble Norge for første gang samlet under én lov av Magnus Lagabøte. Dette var unikt da det var den første fungerende landsloven i Europa, som sikret blant annet retten til å ferdes fritt i naturen. Loven danner fortsatt grunnlaget for hvordan Småkraft AS utnytter vannressursene til å skape fornybar energi på en måte som også kommer lokalsamfunnene og eierne av naturressursen til gode.

Samarbeid med 900 grunneiere

Takket være Landsloven som for første gang lovfestet fallretten, har bønder og skogeiere i lang tid hatt eiendomsrett til naturressursene. I Sverige ble det utarbeidet en landslov ikke lenge etter Norge, men eiendomsretten til naturressursene er unikt her til lands. I Småkraft kjøper vi ikke fossene, men samarbeider med over 900 grunneiere i hele landet som leier ut retten til å produsere fornybar kraft fra vannet som renner der, mot at vi deler overskuddet i leieperioden.

Stor betydning for dagens rettssystem

Før Landsloven var Norge delt inn i fire lagting med ansvar for hvert sitt landområde, bestående av Gulating, Borgarting, Frostating og Eidsivating. Når Magnus Lagabøte iverksatte den nye loven bygde den videre på tingsystemet, i tillegg til å være påvirket av nyskapende idéer fra Europa. Dette sikret blant annet kvinners arverett og ivaretok de svake i samfunnet, hvor de fattige i samfunnet ikke lengre skulle bli straffet for å stjele mat.

Loven, som ble gjeldende i over 400 år, dannet på mange måter grunnlaget for demokratiet, bosetningsmønster og det rettssystemet vi kjenner til i Norge i dag. Landslovjubileet blir nasjonalt markert av Nasjonalbiblioteket, som vil formidle Landslovens betydning gjennom året som kommer. Les mer om det her.

Vi er stolte av å være en del av en 750 år gammel tradisjon, som kan spores helt tilbake til Magnus Lagabøte. Godt jubileumsår til alle grunneiere, krafteiere og energiforbrukere fra oss i Småkraft!

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi