Ardalen

Ardalen kraftverk er et vannkraftverk i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommune i Hordaland.

INNTAKSDAM Herfindal
Inntaksdam Herfindal
Hoveddam - Flatavatn
Hoveddam - Flatavatn
Svartavatn
Svartavatn
Klenavatn
Klenavatn
Kraftstasjon
Kraftstasjon
Sperredam - Flatavatn
Sperredam - Flatavatn
Smørtjørn
Smørtjørn

Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier AS for å sikre energiforsyning til egen produksjon og ble satt i drift i 1955.
I 2004 overtok Norsk Grønnkraft AS kraftverket fra Cermaq, som da eide Vaksdal Industrier.
I 2017 fusjonerte Småkraft AS og Norsk Grønnkraft AS, og kraftverket er i dag eid av Småkraft AS.

Dam Herfindal er inntaksdam for kraftverket.  I tillegg er det 10 magasin med til sammen 15 dammer på fjellet, hvorav 6 er reguleringsdammer.  Alle er murdammer med tetningskjerne av torv. De første dammene ble bygget rundt 1880.

Installert effekt er 2,5 MW på en francisturbin, og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 10,4 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

17,3 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

304 m

Kraftstasjonkote

179 m

Fallhøyde

125 m

Produksjon

10,4 GWh

tilsvarer 520 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter