Åsedøla

Åsedøla kraftverk ligger i Naustdal som er en del av Sunnfjord kommune i Vestland fylke.

Historie
I 2001 bygget de grunneiere Magnar Indrebø, Kjell Arild Aase og Svein Helgås ut anlegget med stor egeninnsats på både daminntak, trasé og kraftstasjon. Kraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering. Hermod Seim blei nytta som konsulent og byggeleiar, med veldig godt resultat.

Teknisk informasjon
Kraftverket utnytter et fall på ca. 92 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon  ca. 6,77 GWh fornybar energi.  

Francis Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske/ BNTurbin AS. Sinus Elektro as leverte elektro og automasjonen. Rørene ble levert fra Brødrene Dahl og grunnarbeidet samt selve legging var utført av Røyset Maskin AS. Stålkonstruksjoner på inntak og stasjon var levert av Sunnfjord Industri AS og montering var Ove Helgås AS. Hywer var leverandør på grindrenskeren.

Tekniske data

Nedbørsfelt

20,9 – km2

Minstevannsføring

Inntakskote

268 m

Kraftstasjonkote

176 m

Fallhøyde

92 m

Produksjon

6,77 GWh

tilsvarer 423 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter