Bergesåi

Bergesåi Kraftverk ligger i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

15,2 km2

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

– m

Kraftstasjonkote

– m

Fallhøyde

– m

Produksjon

10,25 GWh

tilsvarer 640 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter