Bjørgum

Bjørgum kraftverk er det første prosjektet utviklet av Småkraft AS. Kraftverket utnytter et fall på 295 meter i Bjørgåni som renner ut i Otra i Valle i Setesdalen. Selve byggingen av prosjektet har vært rask, men veien fram dit var langt fra smertefri. Kraftverket ble bygget på ca. 9 mnd og leverer en årsproduksjon på ca 18,7 GWh.

Bjørgum kraftverk - Småkraft

Historie
Det hele startet i 1996 da Arne T. og Torleiv G. Bjørgum tok en titt i Samla Plan for å sjekke opplysningene om vassdraget de hadde rettigheter i. De oppdaget da at vassdraget her var ansett som interessant for utbygging og satte i raskt i gang med kartlegging og forprosjekt. Det ble søkt om fritak fra Samla Plan. Dette ble gitt i 1998. Grunneierne opplevde på denne tiden stor pågang fra kraftselskaper som ønsket å kjøpe fallrettighetene, men de ble ikke overbevist om at dette var veien å gå. Da grunneierne ble kjent med Småkraft AS sin samarbeidsmodell, tok de på nyåret 2003 kontakt med selskapet. Kontrakten ble signert i Oslo i februar 2003. Grunneierne kjørte lettet tilbake over fjellet med stor overbevisning om at de hadde tatt et godt valg for å realisere kraftverksdrømmen.

Veien videre ble allikevel ikke bare enkel. Prosjektet opplevde til tider stor politisk motgang bl.a. fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen som angret på at det var gitt fritak fra konsesjonsbehandling. Til slutt skar NVE gjennom og ga klarsignal til Småkraft AS om å sette i gang. Byggeprosessen gikk raskt og 12. oktober 2004 var det åpningsfest på Bjørgum med bl.a. landbruksministeren tilstede. Bjørgum kraftverk framstår i dag som et godt eksempel på moderat og skånsom småkraftutbygging.

Drift

Børgum kraftverk har vært i drift siden 12. oktober 2004, da daværende landbruksminister Lars Sponheim trykket på den grønne startknappen. Bjørgum er demed det anlegget som har vært driftet lengst av våre småkraftverk. Dette skjer i et samarbeid mellom Småkraft og grunneierne, som med entusiasme bidrar til at driften av kraftverket holder høy kvalitet.

Det mest kuriøse innslaget fra Bjørgumprosjektet, er en beverstamme som samler på trepinner ved inntaket hver høst og vår.

Turbinen er en 6 strålers Vertikal Pelton spesielt tilpasset de vannføringsvariasjonene gjennom året som er målt på Bjørgum. Maksimal slukeevne er 1,9 m³/sek og den driver en generator på 5490 kVA. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaket stikker bare 1 meter over bakkenivå, sammen med en lav overføringsterskel som sikrer avledning av flom. Rørgaten i støpejern er 900 mm i diameter, 1,2 km lang og er i sin helhet nedgravd. Kraftstasjonsbygget er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer. Det er brukt naturstein, glass og tre som designelementer, og det er valgt hovedløsninger innvendig som minimaliserer bygningsvolum og gir lavere byggekostnader selv med gode materialvalg.

Tekniske data

Nedbørsfelt

38 km2

Minstevannsføring

91 l/s hele året

Inntakskote

560 m

Kraftstasjonkote

265 m

Fallhøyde

295 m

Produksjon

16,5 GWh

tilsvarer 1.031 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter