Bjørndalen

Bjørndalen Kraftverk ligger i Voss kommune i Vestland fylke. Kraftverket ble idriftsatt i juni 2022. Forventet årsproduksjon er på 6,6 GWh.

Ligger i Teigsdalen, innenfor Brekkhus. Man følger anleggsveien til BKK mot magasinene som ligger i fjellene her. Rett før første tunnel møter man krysset hvor veien til Bjørndalen tar av.
På nedsiden av veien i dette krysset ligger kraftstasjonen, mens rørgata følger veien opp til inntak i selve Bjørndalen

Tekniske data

Nedbørsfelt

7,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 135 l/s
Vinter: 25 l/s

Inntakskote

498 m

Kraftstasjonkote

331 m

Fallhøyde

167 m

Produksjon

6,6 GWh

tilsvarer 412 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter