Blådalselva

Blådalselva ligger i Kvingedalsvassdraget i Masfjorden kommune, Vestland fylke og renner ut i Kvingedalsvatnet.

Blådalselva kraftverk - Småkraft
Blådalselva kraftverk - Småkraft

Blådalelva kraftverk ble åpnet den 01.12.10 med grunneiere, representanter fra Masfjorden kommune og andre inviterte gjester til stede. Ordføreren i Masfjorden, Håkon Matre stod for åpningssermonien. Ved å klikke på Strilen her eller Nordhordlandsavisa her kan du se avisartikler fra åpninga.

Historien
Så langt tilbake man kan huske, har Blådalsvannet og elva blitt brukt til både vedfløting, sagbruk og en tid kraftproduksjon. Hovedhuset som står på Fredheim i dag, ble bygget opp igjen etter en brann tidlig på 1900 tallet. Materialene ble saget på sagbruket som lå like nedenfor den nåværende kraftstasjonen. Sagbruket var i drift til etter 2. verdenskrig.

Under krigen ble elva brukt til produksjon av strøm til eget forbruk på Fredheim. Elva og Blådalsvannet hadde også betydning for et møbelverksted som lå ved sjøen på Nord-Kvingo. Verkstedet utnyttet vannet som renner ut fra Kvingedalsvannet der Blådalselva ender. Når møbelverkstedet trengte mer vann, ble demningen helt oppe i Blådalsvannet åpnet. Dette var en demning utført i tre med manuelt betjent luke som blr åpnet ved hjelp av tauverk. Møbelverkstedet ble lagt ned på 60 tallet og siden har ikke demningen i Blådalsvannet vært i bruk.

Historien rundt det nybygde Blådalselva kraftverk startet i 2001. Grunneierne startet da sonderinger om det var mulig å utnytte elva til kraftproduksjon igjen. Grunneierne ønsket å satse på et stort prosjekt og det ble konkludert med at de trengte en samarbeidspartner. Grunneierne kontaktet Småkraft AS for å få utredet mulighetene i vassdraget og utbyggingsavtalen med Småkraft ble deretter inngått i 2004.

Prosjektet
Blådalselva kraftverk ligger fint plassert ved Kvingedalsvatnet i Masfjorden kommune. Kraftverket er bygget i kjent Småkraftstil med bl.a. glassfasade og natursteinsmur. Anlegget er godt tilpasset terrenget og rørgaten er i sin helhet nedgravd.

Konsesjon ble gitt i november 2007 og kraftverket stod ferdig august 2010. Selve byggingen ble unnagjort på ca. 14 måneder. Samarbeidet mellom grunneierne og Småkraft har vært meget godt, der flere av grunneierne har vært delaktig i den fysiske byggingen av kraftverket.

Tekniske data

Nedbørsfelt

5,4 km2

Minstevannsføring

180 l/s

Inntakskote

272 m

Kraftstasjonkote

26 m

Fallhøyde

246 m

Produksjon

6,4 GWh

tilsvarer 320 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter