Byrkjelo

Byrkjelo kraftverk ligger ved Byrkjelo i Gloppen kommune i Vestland fylke.

Det er et elvekraftverk som benytter fallet i Myklebustdalselva fra Lonevatnet til Byrkjelo sentrum. Kraftverket ble bygget i 2007.

Tekniske data

Nedbørsfelt

ca. 112 km2

Minstevannsføring

Sommer: 1800 l/s
Vinter: 300 l/s

Inntakskote

269,4 m

Kraftstasjonkote

136,4 m

Fallhøyde

128 m

Produksjon

47 GWh

tilsvarer 2937 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter