Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Grøslandselva kraftverk - Småkraft

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngår hydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør.  Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige.    Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon […]

Kraftverkene i Ullsfjord er ferdigstilt og overføres nå til Småkraft AS

I slutten av 2018 inngikk Nordkraft og Småkraft avtale om at Nordkraft skulle stå for bygging av kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune. , Småkraft skulle kjøpe kraftverkene når de var ferdigstilt. Nordkraft har nå ferdigstilt kraftverkene og 2. mai fullføres transaksjonen mellom partene.Også for disse kraftverkene benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv […]

Småkraft kjøper Bångbro Kraft i Sverige

«Svensk versjon under» Mandag 28. februar kjøpte Småkraft Bångbro Kraft AB fra Sandviken Energi Aktiebolag. Transaksjonen omfatter 10 kraftverk med en samlet produksjon på24GWh. Med dette har Småkraft nå bygget en portefølje i Sverige på nær 100 GWh. Kraftverkene som ble overtatt mandag denne uke er geografisk samlet i Jädrån, nord for Sandviken, i prisområde SE3. […]

Småkraft vokser videre i Sverige

«Svensk versjon under» Mandag 14. februar kjøpte Småkraft 22 av Tekniska Verken sine småkraftanlegg i Sverige. Med det har Småkraft nå bygget en portefølje i Sverige på over 70GWh, og flere transaksjoner er på gang. Kraftverkene som ble overtatt mandag denne uke er alle lokalisert i SE3: Småland, Katrineholm, Kinda og i traktene rundt Åtvidaberg […]

Stampa kraftverk er nå idriftsatt!

Grunneiere til Stampaelva inngikk avtale med Småkraft i 2005. OED gav konsesjon til kraftverket i 2012, som ble fornya av NVE i 2018. I 2019 var detaljplan og nettavtale på plass, og man kunne starte byggingen. Anlegget er bygget med vegløst inntak 556 meter over havet. Inntaket er bygget på løsmasser, har en lavest mulig […]

Engeset kraftverk er nå idriftsatt!

Grunneiere til Engesetelva inngikk avtale med Småkraft i 2006. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. Grunna manglende kapasitet i nettet ble det lenge å vente før bygging kunne starte. Endelig i 2020 fikk man avtale med BKK-Nett, og man kunne starte byggingen.  Det ble gjort flere endringer i siste fase før detaljplan for bygging […]

Grunneiere ved Senneset kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 5. januar 2021 signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Senneset kraftverk – også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i […]

Grunneiere ved Hugla kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 1. desember 2021 signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Hugla kraft AS – også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.  Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i […]

Karina nominert som «Årets Kraftkvinne»

Nominert som «Årets Kraftkvinne» Vår Karina er den eneste fra småkraftbransjen som er nominert som «Årets Kraftkvinne» Karina Halstensen Birkelund har blitt nominert i kåringen «Årets kraftkvinne». Organisasjonen Kraftkvinnene, som består av 700 kvinner i kraftbransjen, kårer «Årets kraftkvinne» for å synliggjøre kvinner i bransjen, heie frem flinke folk og øke rekrutteringen innen fornybarnæringen. Kriteriene […]

Det grønne skiftet var i fokus på årets konferanse

I år ble Småkraftdagane arrangert på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen 8. – 10. november. Konferansen er et høydepunkt for alle i småkraftbransjen, og er et viktig møtested for konsesjonærer, entreprenører, leverandører, politikere og andre småkraftinteresserte. Konferansen startet mandag med program i regi av NVE, som informerte om nye regelverk, nye veiledere og forvaltningspraksis. […]