Dahlefoss

Kraftverket som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag ble bygget av Namdal Kraftproduksjon.

Tekniske data

Nedbørsfelt

103 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

68,8 m

Kraftstasjonkote

40,5 m

Fallhøyde

28,3 m

Produksjon

4,8 GWh

tilsvarer 700 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter