Dokkelva

Dokkelva ligger i Eresfjorden i Nesset kommune. Dokkelva er utviklet parallelt Kanndalen, fra konsesjonssøknad via prosjektering og bygging fram til ferdige kraftverk.

Med nye kraftverk i drift, bekrefter folk i Eresfjorden nok engang sin vilje til verdiskapning. Gårdene i Eresfjorden har historisk vist en egen evne til å skape industri og inntektskilder utover det tradisjonelle landbruket. Dagens kraftverk er faktisk 2. generasjon i elva. Alt i 1924 bygde Torvald L. Jørstad kraftverk i området. Inntaket lå i Dokkelva. Vannvegen bestod av en 250 meter hjemmelaget trebale med en diameter på 60 cm. Turbinen ble, i likhet med mange andre anlegg på den tiden, levert av Kværner Brug. Den hadde en ytelse på 50 hk. Generatoren ble levert av NEBB og var på 36 kW. Anlegget leverte strøm til flere abonnenter i Eresfjorden, bla. Lervold konfeksjon. Kraftverket var i drift frem til årsskiftet 53/ 54. Fra da av overtok «Aura-straumen».

Fokuset rundt helse, miljø og sikkerhet var svakere den gang. Det ble på et tidspunkt satt opp skilt ved inntaket med følgende ordlyd:
«Rør ikke damen eller noe som hører damen til».

Laksefiske har alltid vært sentralt i Eresfjorden. Etter Aurautbyggingen etablerte Statkraft settefiskanlegg som sørger for god tilgang til lakseyngel. «Lakseturisme» er fortsatt svært populært, og det er gjerne oppbestilt flere år i forveien.
Etter 58 år uten kraftverk i elva, er det igjen tid for strømproduksjon i Kanndalen og Dokkelva. God planlegging og godt samarbeid med partene som har deltatt i utbyggingen har gitt et kraftverk som grunneiere, bygdefolk forøvrig og Småkraft er stolte av.

Prosjektet
Kraftverket er lokalisert i Eresfjorden, Inntaket til Dokkelva kraftverk er plassert ved kraftstasjonen i Kanndalen. Prosjektet ble startet opp mars 2010. I forbindelse med utbyggingen ble det etablert en midlertidig vannforsyning til Eresfjorden.

Tekniske data

Nedbørsfelt

41,2 km2

Minstevannsføring

Sommer: 760 l/s, vinter: 250 l/s

Inntakskote

158,1 m

Kraftstasjonkote

18 m

Fallhøyde

141 m

Produksjon

18,6 GWh

tilsvarer 930 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter