Ein
kraftkar fra
Småkraft

Drift og service

Når vi drifter et kraftverk skjer dette i tett samarbeid med grunneier og tilssynsvakt. Det åpner opp for at vår spesialkompetanse blir komplettert med lokal kunnskap. Summen av dette har gjort driftskonseptet vårt synonymt med rask responstid og solid lokalkunnskap. Denne måten å arbeide på gjør også at vi får kjennskap til kraftverkets historie og muligheter til å spesialisere vår kompetanse på for eksempel IT, elektro eller vanntekniske forhold.

Effektiv drift handler om samarbeid

Effektiv drift av et småkraftverk begynner med gode rutiner for vedlikehold og ettersyn, samt rask responstid dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Dette er vi gode på i Småkraft.

Som selskap har vi ingen andre forretningsområder som krever energi og tar bort fokus fra våre kraftverk. Vår oppmerksomhet er rettet mot å bygge og drive småkraftverk så effektivt som mulig.

Petter Indrøy er en av våre driftsansvarlige. Han forteller at vakten tar seg av den daglige driften som smøring av maskiner, rensing av grind og generelt sørger for at alt går.

– Vi kunne ikke gjort jobben vår uten de lokale vaktene og grunneierene. Det er store avstander og langt til kraftverkene. Derfor trenger vi hjelp til å gjøre det daglige arbeidet. Selv kan vi hjelpe med de vanskelige tingene som krever flere ressurser og mer kompetanse, forteller Petter.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.