Ein
kraftkar fra
Småkraft

Drift og service

Driften av et kraftverk skjer i tett samarbeid mellom grunneierne, tilssynsvakten og Småkraft. Det gir den fordelen at Småkraft sin spesialkompetanse blir koplet med lokal kunnskap. Dette gjør at driftskonseptet vårt både er kjennetegnet av hurtig respons, solid kunnskap om lokale forhold, historisk erfaring fra kraftverket samt spesialisert kompetanse på for eksempel IT, elektro eller vanntekniske forhold.

Effektiv drift handler om samarbeid

God drift av et småkraftverk handler om gode rutiner for vedlikehold og ettersyn, og om rask respons dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Dette er vi gode på i Småkraft. Vi driver kun med små kraftverk, og har ingen andre forretningsområder som krever energi og tar bort fokus. Vår oppmerksomhet er kun rettet mot å bygge og drive småkraftverk så effektivt som mulig.

Petter Indrøy, driftsansvarlig kraftverk
– Vakten tar seg av den daglige driften; smøring av maskiner, rensking av grind og sørger for at alt går.

– Vi kunne ikke gjort jobben vår uten de lokale vaktene og grunneierene. Det er store avstander, det er langt til kraftverkene og vi trenger hjelp til å gjøre det daglige arbeidet. Vi kan hjelpe med de vanskelige tingene som krever mer arbeid og mer kompetanse.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.