Eikemo

Eikemo Kraftverk ligger i Vaksdal kommune i Vestland fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

3,4 km2

Minstevannsføring

Sommer: 10 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

645 m

Kraftstasjonkote

155 m

Fallhøyde

490 m

Produksjon

12,6 GWh

tilsvarer 787 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter