Ein
kraftkar fra
Valdres

Johan Bøhn

Finansiering

Det å bygge et småkraftverk krever tilgang på konkurransedyktig kapital. Dersom du ønsker å samarbeide med Småkraft, sikrer vi gode og trygge betingelser for finansieringen.

Vi kan tilby deg gode og trygge betingelser

Tilgang på kapital og vilkårene for dette, har svært stor betydning for økonomien i et kraftprosjekt. Småkraftutbygging er en svært kapitalintensiv virksomhet. Gitt at alle prosjekter i vår portefølje kan realiseres, representerer disse en investering på rundt seks milliarder kroner. Kapitalmarkedene har vist seg å være ustabile og uforutsigbare. Da vil en stor portefølje gi stordriftsfordeler, redusere risiko og ta ned kostnadene.

Samtidig vil det i alle kraftprosjekter være behov for sikker tilgang på kapital, til lav kostnad og forutsigbare vilkår. Småkraft har god tilgang på kapital og tilbyr finansiering på vilkår som ivaretar disse ønskene.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.