Fossåa

Fossåa Kraftverk ligger i Sør-Fron kommune i Innlandet fylke.

Tunnellgjengen til Fage Maskin – gjennomslag på siste tunell!

Tekniske data

Nedbørsfelt

57,3 km2

Minstevannsføring

Sommer: 129 l/s
Vinter: 24 l/s

Inntakskote

870 m

Kraftstasjonkote

445 m

Fallhøyde

425 m

Produksjon

23,3 GWh

tilsvarer 1456 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter