Gjerde

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune. De seks fallrettshaverne valgte Småkraft som samarbeidspartner i 2003. Anlegget ble idriftsatt i april 2007 og har siden starten vist god og stabil drift.

Gjerde kraftverk - Småkraft
Gjerde kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

2,92 km2

Minstevannsføring

Sommer: 40 l/s, vinter: 10 l/s

Inntakskote

433 m

Kraftstasjonkote

21 m

Fallhøyde

412 m

Produksjon

5,7 GWh

tilsvarer 285 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter