Grislefoss

Kraftverket, som ligger i Lindesnes kommune, ble bygget av E-CO Vannkraft AS.

Grislefoss kraftverk - Småkraft
Grislefoss kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

15 m

Kraftstasjonkote

2,7 m

Fallhøyde

42 m

Produksjon

2,8 GWh

tilsvarer 140 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter