Grytendal

Grytendal kraftverk fikk konsesjon 31. januar 2007. Den gang var det Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) som drev prosjektet.

NGKU overtok prosjektet på sensommeren 2016 og konsesjonen utløp i januar 2017. Av den grunn måtte NGKU jobbe svært intensivt med prosjektet frem mot investeringsbeslutning og bygging. Prosjektet ble omprosjektert, samt løsninger ble diskutert med leverandører, konsulenter og NTE. Rett før jul 2016 ble investeringsbeslutning tatt, og prosjektet er nå i byggefasen.

Grytendal ligger i en dal der eneste adkomst er via båt, hvis man ikke ønsker å gå. Eksisterende kai og veier i Kolsvik vil bli benyttet. Alt av materialer og leveranser til anlegget vil bli fraktet via båt inn Tosenfjorden. Anlegget er satt i drift, med sluttarrondering og noe mindre gjenstående arbeider vår 2019.

Tekniske data

Nedbørsfelt

25,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

216,5 m

Kraftstasjonkote

52,2 m

Fallhøyde

164,3 m

Produksjon

21,3 GWh

tilsvarer 1090 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter