Grytfossen

Kraftverket ligger i Nordre Land og ble bygget av Norsk Grønnkraft i 2004/2005, men eies idag av Småkraft.

Grytfossen kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

89 km2

Minstevannsføring

0

Inntakskote

572 m

Kraftstasjonkote

520 m

Fallhøyde

52 m

Produksjon

4,2 GWh

tilsvarer 262 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter